Hoofdcontracten bouw van Modulair Offshore Grid toegewezen

Met de gunning van deze hoofdcontracten, ter waarde van meer dan 200 miljoen euro, zit de realisatie van het MOG-project op schema, met een voorziene inbedrijfstelling eind september 2019.

Trefwoorden: #Elia, #hoogspanning, #offshore, #offshore windpark, #transformatorstation, #windenergie

Lees verder

Techniek

( Foto: Elia System Operator )

ENGINEERINGNET.BE - Het MOG-project omvat de bouw van een offshore elektriciteitshub voor vier windparken om de geproduceerde energie zo efficiënt mogelijk aan land te brengen.

Dit project is een primeur voor België en het biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Noordzee. Het project zal volledig operationeel zijn in 2020.

Volgend op de finale investeringsbeslissing in april 2017, heeft Elia de belangrijkste bouwcontracten nu gegund voor een totaalbedrag van meer dan 200 miljoen euro.

Het bedrag van de gegunde contracten ligt in de lijn van het totale geraamde investeringsbedrag voor het project (400 miljoen euro). De gegunde contracten omvatten alle bouwwerkzaamheden en gedetailleerde ontwerpen.

Voor het offshore schakelplatform (OSY) werden de volgende hoofdcontracten afgesloten:

  • Gedetailleerd ontwerp van het platform door Ramboll. Dit omvat het studiewerk om het platform van een conceptfase naar een gedetailleerd ontwerp te brengen, klaar voor constructie.
  • De steunstructuur of ‘jacket’ (onderste deel, verankerd in de zeebodem) en de bovenzijde van het platform worden gebouwd door Heerema.
  • De installatie van het platform gebeurt door Seaway Heavy Lifting en zal in twee fases verlopen: de installatie van de steunstructuur is voorzien vóór het einde van 2018, de bovenzijde wordt geplaatst in de loop van 2019.
  • De buisvormige stalen hoofdcomponenten en palen worden door EEW vervaardigd en bij Heerema geleverd.
  • De hoogspanningsschakelapparatuur en het GIS (schakelstation met gasisolatie) worden door Siemens geleverd.
  • De 85 km lange onderzeese 220 kV-kabel wordt geleverd en geplaatst door Dredging International. De productie van de kabel is voorzien in 2018 en het leggen in de zeebodem gaat van start in 2019.

Het contract voor het identificeren en verwijderen van niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie wordt gegund in de komende weken en de uitvoering is voorzien in 2018.