Oplossingen voor grensoverschrijdende elektriciteitshandel in Europa

De Europese Commissie onderzoekt, als voorbeeld, de berekeningsmethode voor de capaciteiten die zijn toegewezen aan de elektriciteitsverbindingen tussen Duitsland en West-Denemarken.

Trefwoorden: #elektriciteit, #Europese Commissie, #interconnector, #TenneT

Lees verder

nieuws

( Foto: Energinet )

ENGINEERINGNET.BE - Deze methode wordt momenteel toegepast op alle grenzen met transportkrapte in Europa. De vraag is of de op Europees recht berustende capaciteitsberekeningen leiden tot benadeling van buitenlandse aanbieders. Het onderzoek kan daarom een precedent scheppen voor alle grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen in Europa.

Het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie werkt hiervoor samen met het Nederlandse TenneT, dat transportnetnetbeheerder is van de regelzone waarin deze interconnector zich bevindt.

TenneT stelt onder meer voor om het gecoördineerde handelsprogramma uit te breiden, waarmee sinds medio vorig jaar de beschikbare transportcapaciteit tussen Duitsland en West-Denemarken stapsgewijs is verhoogd. De Commissie zal op basis van de voorgestelde oplossingen een marktconsultatie houden.

De huidige procedure voor capaciteitsberekeningen wordt in principe door alle Europese transportnetbeheerders gebruikt om de capaciteit te berekenen op de grensoverschrijdende verbindingen tussen landen die met congestie te kampen hebben.

Daarom is het onderzoek door het Directoraat-Generaal Concurrentie van fundamenteel belang voor de huidige ontwikkeling van het juridische raamwerk voor de Europese elektriciteitshandel in het kader van het zogeheten Clean Energy Package.


TenneT heeft met de Deense transportnetbeheerder Energinet al maatregelen genomen om de grensoverschrijdende verbindingen te optimaliseren. Het gaat hierbij om:

  • Toepassen van verbeterde berekeningsmethoden.
  • Universele verhoging van de dynamische lijncapaciteit in Sleeswijk-Holstein door toepassing van weersafhankelijke koelingseffecten op de lijnen (temperatuurbewaking).
  • Gebruik van moderne vermogenselektronica voor een optimale verdeling van elektriciteitsstromen via bestaande grensoverschrijdende verbindingen.
  • Via gecoördineerde handelstransacties de voor de markt beschikbare transportcapaciteit tussen Duitsland en West-Denemarken stapsgewijs verhogen.