Digitalisering heeft positieve impact op werkgelegenheid

In het onderzoek 'Skills Revolution 2.0' van ManpowerGroup wordt onder meer een antwoord geboden op de vraag wat de impact zal zijn van de digitalisering op de werkgelegenheid.

Trefwoorden: #digitaltisering, #ManpowerGroup, #robotisering, #Skills Revolution 2.0, #werkgelegenheid, #werkgever

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - ManpowerGroup ondervroeg 20.000 werkgevers in 42 landen, waaronder België. In tegenstelling tot wat bepaalde ideeën opriepen, geven de resultaten duidelijk aan dat de match 'mens-robot' er niet zal komen.

25% van de in België ondervraagde werkgevers bevestigt dat ze van plan zijn hun personeelsbestand de komende twee jaar uit te breiden omwille van de digitale transformatie, terwijl slechts 4% van mening is dat de automatisering in hun bedrijf zal leiden tot een personeelsafname.

Een gelijkaardige trend kan vastgesteld worden op wereldwijde schaal: 86% van de 20.000 ondervraagde werkgevers (91% in België) bevestigt hun personeelsbestand omwille van de automatisering te willen behouden of uit te breiden. De werkgevers die het meest optimistisch staan tegenover de automatisering, zijn gevestigd in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Bedrijven uit Oost-Europa, Scandinavië en Hongkong tonen zich het meest behoedzaam wat de toekomst betreft.

Ook al heeft de digitale transformatie betrekking op alle bedrijfssectoren, toch is de impact ervan niet gelijklopend voor alle functies. De sector waarin de werkgevers het meest plannen te werven, is de IT-sector (14%). De functie klantrelatie (front office) heeft ook een mooie toekomst voor zich, onder andere dankzij de e-commerce en de virtualisering van de commerciële contacten (15%).

De administratieve functies, daarentegen, kennen naar verwachting de grootste personeelsafname (-7%,) omwille van de automatisering van de voornaamste routinetaken die minder voor toegevoegde waarde zorgen. De fabricage-productiefuncties zijn niet eensluidend: 24% van de werkgevers plant hun personeelstand uit te breiden terwijl 19% een personeelsafname plant.

Volgens het World Economic Forum (zie link naar whitepaper onderaan) zal 35% van de vaardigheden in alle functies en bedrijfssectoren tegen 2020 achterhaald zijn. Dit versneld achterhaald zijn van functies op grote schaal vereist een groter vermogen om de vaardigheden te voorzien die het bedrijf nodig zal hebben en om de individuen te begeleiden in de verandering en in de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Het zijn de soft skills die centraal komen te staan. Zij zorgen immers voor het beste gebruik van de nieuwe technologieën door soft skills en de technische en digitale knowhow te combineren.


(infographics: ManpowerGroup)