Installatie deeltjesversnellers voor Leuvens protoncentrum

Op de Leuvense Health Sciences campus Gasthuisberg werden onlangs twee deeltjesversnellers, ‘superconducting synchro-cyclotrons’, die het hart vormen van het protoncentrum geïnstalleerd.

Trefwoorden: #bestraling, #bunker, #deeltjesversneller, #ParTICLe, #proton, #UZ Leuven

Lees verder

research

( Foto: UZ Leuven )

ENGINEERINGNET.BE - Op de Leuvense Health Sciences campus Gasthuisberg zijn de bouwwerken bezig voor ParTICLe, het eerste Belgische centrum voor protontherapie.

De twee deeltjesversnellers, ‘superconducting synchro-cyclotrons’, die het hart vormen van het protoncentrum werden onlangs door de leverancier IBA met hoge precisie geplaatst in twee ondergrondse bunkers. Eén cyclotron zal dienen voor de behandeling van patiënten, de andere voor hoogtechnologisch onderzoek.

De cyclotron wordt geplaatst achter dikke betonnen wanden die een soort schild vormen. Om de optimale afschermende waarde van de betonschil te behouden, werd het aantal doorboringen in de betonstructuur die nodig zijn voor technieken zoals ventilatie en elektriciteit, beperkt en de meest gunstige positie ervan werd geanalyseerd met een 3D bouwmodel (BIM).

Daarnaast zijn er ook verschillende stralingsbeschermingsmaatregelen voorzien, zoals stralingsmonitoren in en rond de bunker en deurvergrendeling om te vermijden dat iemand de behandelingsruimte kan binnengaan wanneer het toestel in werking is.

Ook het bestralingstoestel zelf is voorzien van veiligheidssystemen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het bestralingstoestel niet kan stralen wanneer de deur open is.

Protontherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie die heel gericht kwaadaardige tumoren bestraalt. Bij protontherapie worden protonen gebruikt. Dat zijn positief geladen deeltjes uit de atoomkern. Om de protonen een energie te geven om voldoende diep (tot 30 cm) in het weefsel van de patiënt te kunnen doordringen, worden ze versneld tot meer dan de helft van de lichtsnelheid.

Dat gebeurt in de deeltjesversneller die een bundel van versnelde protonen genereert. De stralingsbundel kan zo worden afgesteld, dat de protonen het lichaam van de patiënt binnengaan en hun maximale energie pas afgeven wanneer ze de tumor bereiken.

Doordat de straling voornamelijk in de tumor terechtkomt wordt bij protontherapie minder gezond weefsel blootgesteld aan straling.


ParTICLe is een consortium van UZ Leuven/KU Leuven en Cliniques universitaires Saint-Luc/UCL, mede gesteund door UZ Gent, UZA, UZ Brussel en CHU UCL Namur, dat in België één gezamenlijk interuniversitair behandel- en onderzoekscentrum voor protontherapie zal uitbouwen, binnen een context van een gedegen medisch-inhoudelijke en strategische samenwerking met alle geïnteresseerde centra en partners.

In het najaar van 2019 zullen de eerste patiënten een behandeling in Leuven kunnen krijgen.