Total’s netwerk van 40 elektrische laadpunten afgewerkt

Total heeft de installatie van zijn netwerk van 40 snelle elektrische laadzuilen in België beëindigd. De laadzuilen bevinden zich in zijn tankstations verspreid over het hele grondgebied.

Trefwoorden: #charger, #elektrische auto, #elektrische voertuigen, #laadpaal, #laadzuil, #netwerk, #opladen, #tankstations, #Total

Lees verder

Techniek

( Foto: Total )

ENGINEERINGNET.BE - Er werden 30 Triple-Chargers laadzuilen langs de autosnelwegen geïnstalleerd en 10 in een stedelijke omgeving.

Dit project werd in 2016 gelanceerd en kadert in het Europese initiatief fast-E dat streeft naar de installatie van 307 snelle laadzuilen verspreid over België, Duitsland, de Tsjechische Republiek en Slovakije, en dit langs de multimodale Corridors voor TEN-T-transport.

De installatie van de elektrische zuilen werd toevertrouwd aan het gespecialiseerde bedrijf Allego. Alle snelle laadstations zijn uitgerust met drie stopcontacten waarmee de elektrische voertuigen op 30 minuten tot 80% kunnen worden opgeladen.

Elke zuil laat toe om twee voertuigen tegelijk op te laden. De laadcapaciteiten gaan van 43 tot 50kW zodat elk type voertuig kan opgeladen worden binnen dit netwerk.