14 Europese landen gaan onderzoek naar diepe aardwarmte ondersteunen

14 Europese landen hebben beloofd om de ontwikkeling van diepe aardwarmte te versnellen. Voor Vlaanderen werden na een projectoproep twee projecten geselecteerd.

Trefwoorden: #aardwarmte, #diepe geothermie, #geothermie, #Horizon2020, #subsidie, #VITO, #Vlaanderen

Lees verder

nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERIGNET.BE - Deze twee projecten krijgen samen 388.682 euro ondersteuning, waarvan 84.655 euro afkomstig van Europese middelen, met name Horizon 2020.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: "Met deze steun willen we, met 14 Europese landen tegelijk, de ontwikkeling van diepe aardwarmte versnellen. Geothermie kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in de omslag naar hernieuwbare energie."

Bij het eerste project ‘Heatstore’ zijn drie bedrijven betrokken: het VITO in Mol, SPIE Belgium en het Kempens warmtebedrijf. De Vlaamse regering kent hen een ondersteuning van 278.756 euro toe. Het geld zal in hoofdzaak gaan naar fundamenteel en experimenteel onderzoek naar verschillende types van ondergrondse warmteopslag.

Het tweede project kreeg de naam‘CAGE’. Het onderzoek gebeurt hier door VITO en Thomas More Kempen. Dit project focust op de verbetering van de productie van diepe aardwarmte en van de business case voor een geothermisch doublet (een systeem met twee putten: een productie- en een injectieput). Hiervoor is 109.925 euro steun voorzien.