Bedrijven en overheidsinstellingen ongerust over uitrol van 5G in Brussel

Beltug, de vereniging van de ICT-leiders van de ondernemingen en overheidsinstellingen in België, maakt zich ongerust over de performantie van de toekomstige 5G-netwerkinfrastructuur.

Trefwoorden: #5G, #Brussel, #economie, #GSM, #Internet of Things, #smart city, #smartphone, #straling, #stralingsnorm

Lees verder

Nieuws

( Foto: efks / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - Het is duidelijk dat het belang van mobiele communicatie voor bedrijven en overheidsinstellingen steeds blijft toenemen. Vooral het gebruik van datatoepassingen neemt exponentieel toe.

Telecomoperatoren stellen jaarlijks een verdubbeling vast van het dataverbruik. Voor ondernemingen zijn performante state-of-the-art netwerken dan ook van levensbelang. Met de komst van Smart Cities, Internet of Things en geavanceerde digitale toepassingen wordt de relevantie van sterk verankerde en geïnterconnecteerde mobiele netwerken nog meer bevestigd.

Met de digitale omwenteling is innovatie voor ondernemingen een van de topprioriteiten en worden er forse budgetten uitgetrokken om te investeren in vernieuwende digitale en mobiele datatoepassingen. Om te investeren is er echter een stabiel wettelijk kader nodig dat op middellange of lange termijn zekerheid biedt.

Telecomoperatoren bereiden zich volop voor op de uitrol van 5G-netwerken. Deze nieuwe mobiele netwerken, meer dan louter een opvolging van de huidige 4G-capaciteit, bieden nieuwe uitgebreide en innovatieve mogelijkheden. 5G belooft tevens een bijzonder betrouwbare technologie met diverse kwaliteitsniveaus en vooral een zeer lage latentie.

Beltug maakt zich dan ook bijzonder ongerust over de performantie van de toekomstige 5G-netwerkinfrastructuur. Vooral het feit dat de diverse gewesten in ons land een verschillende stralingsnorm hanteren leidt tot grote onzekerheid.

Ook voor 4G was en is Brussel, de hoofdstad van België en de vestiging van heel wat Europese instellingen en hoofdzetel van menig internationale onderneming, een struikelblok. Met 5G wordt dit probleem enkel versterkt, meer nog, de lage stralingsnorm zou zelfs betekenen dat de uitrol van een volwaardig 5G-netwerk in Brussel onmogelijk wordt.

De Brusselse stralingsnorm van 6 volt per meter laat immers geen 5G-verkeer toe. Deze norm is veel strenger dan de internationale richtlijn van de Wereld­gezond­heids­organisatie van 41,2 volt per meter en de Vlaamse norm van 20,6 volt per meter.

Door het economisch belang en zeker ook door de internationale functie van Brussel, is een performant mobiel netwerk in de hoofdstad een absolute must. Brussel heeft voor zijn internationale uitstraling en zeker voor zijn eigen economische toekomst 5G nodig.

Voor ondernemingen en overheidsinstellingen is het primordiaal dat innovatieve bedrijfstoepassingen en digitale oplossingen overal in België probleemloos aangeboord kunnen worden. Ze willen immers niet het risico lopen dat applicaties wel in Vlaanderen en Wallonië werken maar niet in Brussel. Voor bedrijven die in de hoofdstad gevestigd zijn betekent dit bovendien een competitief nadeel.

Bovendien is het probleem niet beperkt tot Belgische ondernemingen. 5G is immers een wereldwijde standaard. Ook internationale organisaties en bedrijven rollen hun innovatieve toepassingen uit om wereldwijd, inclusief Brussel, te hanteren.

De oplossing is eenvoudig: verhoog de stralingsnorm in Brussel tot hetzelfde niveau als het Vlaams gewest. Ook die norm is nog streng; veel stringenter dan de aanbevelingen van de Wereld­gezond­heids­organisatie. Maar het laat wel toe om verder te investeren in mobiele netwerken en 5G ook in Brussel uit te rollen.

Vanzelfsprekend hebben we veel begrip dat de Brusselse politici bezorgd zijn voor de volksgezondheid. Maar een lagere stralingsnorm heeft wel een sterkere straling van het mobiele toestellen tot gevolg. Hoe minder de antennes uitzenden, hoe meer de gebruikers blootgesteld zijn aan een hogere straling van hun mobiel toestel, wat net het tegenovergestelde is van wat beoogd wordt.

De onzekerheid leidt tot economisch verlies, minder innovatieve investeringen en competitief nadeel voor ondernemingen en overheidsinstellingen. Beltug rekent er dan ook op dat politici zich terdege bewust zijn van deze precaire situatie en snel de juiste beslissing nemen.