Thalys kon CO2-uitstoot bijna halveren in 10 jaar

Thalys koos indertijd als één van de eerste ondernemingen voor het programma "Science Based Target" en bespaart nu meer dan 25.000 ton CO2 per jaar vergeleken met 2008.

Trefwoorden: #CO2, #CO2-uitstoot, #Science Based Targets, #Thalys, #windenergie

Lees verder

Techniek

( Foto: Thalys )

ENGINEERINGNET.BE - Thalys was een van de eerste 10 ondernemingen wereldwijd om het ‘Science Based Targets’-programma te onderschrijven met als initieel streefdoel 40 % minder CO2-uitstoot tegen 2020. Als concrete invulling van deze uitdaging werd een actieplan uitgewerkt waarbij alle medewerkers betrokken werden.

Agnès Ogier, CEO bij Thalys: “We moeten niettemin onvermoeibaar blijven verder werken aan een samenleving, die zowel koolstofvrij als mobieler is.”

De inspanningen van de onderneming en haar partners in alle domeinen hebben hun vruchten afgeworpen: tussen 2008 en 2017 werd de CO2-uitstoot met 25.111 ton (-46%) verminderd.

Dit resultaat werd onder meer behaald door het feit dat de treinen 100% op windenergie rijden. Verder droegen ook de inspanningen om het energieverbruik voor verlichting, verwarming en airco te verminderen, net als het digitaliseren van de tickets bij tot deze verlaging.


Over het ‘Science Based Targets’-programma
Dit is een gezamenlijk initiatief van het Carbon Disclosure Project (CDP), het World Resources Institute (WRI), het WWF en het United Nations Global Compact.

In het kader van dit initiatief hebben momenteel 420 ondernemingen het engagement aangegaan om hun doelstellingen voor een verlaagde uitstoot van broeikasgassen af te stemmen op de aanbevelingen van de wetenschappers van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Het is de bedoeling de klimaatopwarming onder 2°C te houden, overeenkomstig het Akkoord van Parijs, dat tijdens de COP21 ondertekend werd.

Meer informatie staat op deze website: https://sciencebasedtargets.org