Chemie- en kunststofsector pioniert met interregionale innovatieprojecten

Tot nu was samenwerking tussen Brusselse, Vlaamse en Waalse ondernemingen enkel onder strikte voorwaarden weggelegd voor KMO's. Via een principe-akkoord wordt dit verder uitgebreid.

Trefwoorden: #Catalisti, #chemie, #essenscia, #Greenwin, #Innoviris, #interregionaal, #kunsstof, #samenwerking, #SPW Recherche, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: anyaivanova / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - Onder impuls van de chemie- en kunststofsector zetten de bevoegde overheidsinstanties voortaan hun gewestgrenzen open om ook gezamenlijke innovatieprojecten tussen grotere bedrijven en kennisinstellingen uit de verschillende landsdelen te ondersteunen.

Daarvoor werd een uniek principe-akkoord ondertekend door Catalisti, de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, Greenwin, de Waalse innovatiecluster voor duurzame technologieën, en de regionale overheidsorganisaties VLAIO, SPW Recherche en Innoviris.

De kracht van innovatie schuilt in samenwerking tussen grote bedrijven en kmo’s, tussen ondernemingen en kennisinstellingen, tussen partners uit binnen- en buitenland. In België toont het kmo-programma Bel-SME aan dat ook interregionale samenwerking tussen partners uit de verschillende gewesten economische en maatschappelijke meerwaarde biedt.

Op vraag van de chemie- en kunststofsector worden dergelijke "grensover­schrijdende" innovatie-projecten nu ook mogelijk voor grote bedrijven en clusterprojecten. De agentschappen van de drie gewestelijke overheden - VLAIO (Vlaanderen), SPW Recherche (Wallonië) en Innoviris (Brussel) - zetten daarvoor een gecoördineerde samenwerking met aangepaste procedures op poten.

Het blijft bovendien niet enkel bij theoretische principes en mooie verklaringen. Catalisti en Greenwin organiseren in Edegem al een matchmaking-event om ondernemingen en kennisinstellingen uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië met elkaar in contact te brengen.

De chemie- en kunststofsector streeft ernaar om zo snel mogelijk de eerste interregionale innovatieprojecten op te starten.