Start publieke raadpleging Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

Elia heeft de publieke raadpleging over het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 opgestart. Het proces loopt tot 15 december 2018. Dit ontwikkelingsplan moet om de 4 jaar opgemaakt worden.

Trefwoorden: #elektriciteit, #Elia, #energie, #energietransitie, #Federaal ontwikkelingsplan, #toekomstplan, #transmissienetbeheerder

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Het Belgische energiesysteem ondergaat fundamentele veranderingen. De energietransitie wordt elke dag tastbaarder. Het vraagt een aangepast netbeheer, meer internationale samenwerking en een gewijzigde configuratie van ons elektriciteitsnet.

De Europese klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 zorgen voor bijkomende uitdagingen: meer hernieuwbare energieproductie en de exponentiële toename van internationale elektriciteitsstromen die vaak moeilijk te voorspellen zijn en sterk variëren.

Om oplossingen aan te reiken voor die belangrijke uitdagingen, is het cruciaal dat België voor de ontwikkeling van het transmissienet vooruitkijkt en ancitipeert op de snelle marktevoluties. Zo kunnen we de succesvolle omslag maken naar een betrouwbaar elektriciteitssysteem dat tegelijk ook duurzaam en betaalbaar is.

Het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 identificeert investeringen die de periode 2020-2030 gerealiseerd zouden moeten worden om in te spelen op de toekomstige noden van ons elektriciteitssyteem.

Het plan dat voorligt, richt zich op de ontwikkeling van het zeer hogespanningsnet op 380kV dat drie belangrijke werkpunten omvat: de versterking van het Belgische net, de integratie van extra offshore windproductie en de verdere ontwikkeling van interconnecties.

Het richt zich eveneens op de versterking, aanpassing en uitbreiding van het 220 tot 110 kV-net, zodat meer hernieuwbare energie aangesloten kan worden en het net de toenemende energiestromen aankan. Ook investeringen na 2025 worden beschreven, maar deze zijn indicatief en afhankelijk van verdere studies.

Het plan werd reeds voorgelegd aan verschillende autoriteiten en regulatoren. Daarna werd een bijbehorend gedetailleerd milieueffectenrapport opgesteld.

Nog tot 15 december 2018 wordt er ook een publieke raadpleging georganiseerd zodat iedereen de gelegenheid heeft om vragen te stellen en advies of opmerkingen door te geven.