• 23/10/2018

Heartbeat Technology steeds meer toegepast in watersector

De Endress+Hauser diagnostische toolbox Heartbeat Technology wordt steeds meer toegepast in de water- en afvalwatersector. Ontdek dit op stand 41 op de Aquarama beurs 2018.

Trefwoorden: #afvalwater, #Endress+Hauser, #Heartbeat Technology, #procesinstrumentatie, #watersector

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Sinds begin 2017 zijn zo goed als alle instrumenten van Endress+Hauser uitgerust met Heartbeat Technology, een complete diagnostische toolbox voor het monitoren, verifiëren en testen van de instrumenten. Voorheen was deze geïntegreerde toolbox al beschikbaar voor alle Endress+Hauser flowmeters, sinds kort zijn dus ook niveaumeters, analysers en sensoren voor temperatuur uitgerust met Heartbeat Technology. Deze diagnostische software is geïntegreerd in het instrument zelf. En kan online geraadpleegd worden zonder het instrument uit te hoeven bouwen.

Polsslag van het meetinstrument
De polsslag van een patiënt voelen - in eerste hulp bij ongevallen is het één van de eerste taken om na te gaan hoe hij of zij er aan toe is. Stel je voor dat het nemen van de polsslag meteen een volledige scan van de gezondheidstoestand zou opleveren. Dat is wat Heartbeat Technology doet voor meet-instrumenten.

Heartbeat Diagnostics
Endress+Hauser instrumenten bevatten een groot aantal interne algorien die het instrument voortdurend testen op hun belangrijkste “gezondheidsparameters”. Zodra deze parameters afwijken van vooraf gedefinieerde referentiewaarden wordt een alarmsignaal gecreëerd volgens NAMUR NE107. Het toepassen van deze diagnostische gegevens is een eerste stap naar condition based monitoring.

Heartbeat Verification
De ingebouwde test-routines maken het mogelijk om een instrument in-situ, dus zonder uitbouw of procesonderbreking, te testen en daarvan een rapport te ontvangen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld SIL proof tests worden uitgevoerd met een proof test cover-factor die tot 98% kan bedragen (afhankelijk van het type meting). Het rapport wordt automatisch gegenereerd en aangeboden als een PDF-document. Ook buiten SIL-toepassingen ondersteunt de verificatiefunctie de traceerbaarheid en zekerheid van een meting.

Heartbeat Monitoring
Heartbeat Monitoring maakt gebruik van de diagnostische algories om het verloop van de gezondheidsparameters op continue basis doorheen de tijd op te volgen. Dit stelt gebruikers in staat om de zekerheid en de beschikbaarheid van hun metingen nog verder te verhogen. Continue monitoring is een essentiële stap in de uitbouw van predictief onderhoud.


Bekijk hier een video over de Heartbeat Technology

Meer informatie:
www.be.endress.com/heartbeat

Endress+Hauser, Carlistraat 17 – 19, 1140 Brussel
jeanjacques.renaux@be.endress.com

 Lees méér over: Endress+HauserBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.