Jobverlies door faillissementen op laag niveau

Uit de nieuwste Graydon Barometer Faillissementen blijkt dat het aantal faillissementen in de maand oktober gedaald is met 1,2% (of 1.232 bedrijven) ten opzichte van een jaar geleden.

Trefwoorden: #barometer, #economie, #faillissement, #Graydon, #jobs, #jobverlies

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Tot nog toe zijn er dit jaar in totaal 8.825 faillissementsuitspraken. Dat is een daling van 2% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Gedurende de maand oktober gingen in totaal 1.232 bedrijven failliet. Dat is 1,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Eric de Clercq, sales manager bij Graydon: “Vergeleken met oktober vorig jaar is de afname van het aantal faillissementen het grootst in Vlaanderen (-3,3%), gevolgd door Wallonië (-2,9%). Brussel kent ook in oktober een stijging van het aantal faillissementen. In het Brusselse Gewest bedraagt de stijging momenteel 5,2%.”

In de eerste tien maanden van 2018 zijn er 15.711 jobs op de tocht komen te staan als rechtstreeks gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat zijn wel 12,3% minder jobs in vergelijking met vorig jaar. En bovendien ook het laagste aantal banen in de afgelopen tien jaar.

Zowel het Vlaamse als Waalse Gewest kennen een flinke daling in het aantal faillissementen, daarentegen noteert het Brusselse Gewest nog steeds een stijging van het aantal faillissementsuitspraken. De afgelopen tien maanden gingen er 2.609 bedrijven over de kop (een stijging met 21,2%).

Binnen het Vlaamse Gewest is over de afgelopen tien maanden van dit jaar sprake van 4.106 failliete ondernemingen (een daling met 8,3%). Wallonië kent momenteel het laagste faillissementscijfer sinds 2008. Hier gingen in totaal 2.077 bedrijven failliet (een daling van 11%).

De meeste Waalse en Vlaamse provincies kennen een daling van het aantal faillissementen. West-Vlaanderen vormt hierop een uitzondering. In deze provincie zijn er in de eerste tien maanden van 2018 55 faillissementen (+8,1%) meer uitgesproken dan een jaar geleden.

Op sectoraal niveau is er een stijging van het aantal faillissementen binnen de omvangrijke sector overige persoonlijke diensten (+17,1%) de bouwnijverheid (+4,2%) en de garagehouders (+16,2%).