Warmtenet krijgt slimme warmtecontrollers

Ennatuurlijk en EnergyVille/VITO zijn onlangs in het Nederlandse Eindhoven van start gegaan met een pilot rond slimme, zelflerende demand side management controllers.

Trefwoorden: #controller, #EnergyVille, #pilootproject, #verwarmen, #VITO, #warmtenet

Lees verder

nieuws

( Foto: amarinchenko - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Deze slimme controllers zijn gebaseerd op zelflerende algoritmen, en maken het mogelijk het gebruik van restwarmte en hernieuwbare energiebronnen in gebouwen of wijken nog beter te benutten.

De controllers reguleren de temperatuur in het pand en kunnen gebouwen, dankzij data, ‘energieslimmer’ maken. Ze zullen in dit project nog uitvoerig getest worden.

Michiel Vromans van Ennatuurlijk: “De warmtecontroller verzamelt veel data waardoor deze het stookgedrag van het gebouw leert kennen. Hierdoor kunnen we het energieverbruik van deze gebouwen eenvoudig monitoren en beheren. Ook gebruikt de controller de thermische massa van het gebouw slimmer, waarbij het gebouw als buffer wordt gebruikt. En die warmte gaan we gebruiken om pieken in de warmtevraag op te vangen.”

Koen Allaerts, projectcoördinator bij EnergyVille/VITO: “De STORM controller wil de warmtevraag van gebouwen en wijken optimaliseren in functie van het aanbod om zo meer warmte van hernieuwbare energiebronnen of restwarmte te gebruiken. Daarnaast kan deze aanpak ook grote voordelen opleveren voor warmtenetten waarbij in bepaalde delen van het leidingnet congestie dreigt op te treden. De controller kan bovendien een efficiënter en goedkoper alternatief vormen voor een grootschalige thermische opslag.”

De slimme warmtecontroller werd in nauwe samenwerking ontwikkeld met het Zweedse NODA, dat veel ervaring heeft met de controle van warmtenetten in Scandinavië.