Antwerpse haven start pilootproject rond productie duurzame methanol

Port of Antwerp brengt verschillende spelers uit het havengebied samen voor de duurzame productie van methanol en zet een volgende stap in de transitie naar een CO2-neutrale haven.

Trefwoorden: #duurzame productie, #ENGIE, #Indaver, #methanol, #Port of Antwerp, #waterstof

Lees verder

nieuws

( Foto: Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - De sleutel tot succes en de economische haalbaarheid van dit project zit in het innoveren en verbinden van verschillende activiteiten binnen het havenplatform, zoals de elektriciteits-, en brandstoffenindustrie en chemie.

Methanol is een belangrijke multi-inzetbare grondstof voor de chemie en kent ook daarbuiten vele toepassingen. Door de aanwezigheid van een omvangrijke chemische bedrijvigheid in het havengebied, is deze molecule onontbeerlijk voor haar dagelijkse werking.

Methanol is namelijk een goede basis voor allerlei chemische processen die door de industriële spelers in het havengebied op dagdagelijkse basis aangewend worden. Van isolatieplaten tot additieven voor brandstoffen: op jaarbasis verbruikt de haven van Antwerpen zo’n 300.000 ton methanol voor chemische processen en brandstofproductie.

Momenteel wordt die methanol echter geproduceerd op basis van fossiele (en dus uitputbare) grondstoffen. Door het helpen invoeren van een nieuw productieproces zet Port of Antwerp nu concreet stappen om de haven zo een stuk duurzamer te maken.

Didier Van Osselaer, de verantwoordelijke projectmanager bij Port of Antwerp: “Concreet zullen we methanol gaan produceren uit opgevangen CO2 en duurzaam opgewekte waterstof. Het opvangen van deze koolstofdioxide gebeurt via een nieuw proces, genaamd Carbon Capture and Utilisation (CCU), waarbij CO2-uitstoot deels wordt gerecupereerd.

Deze CO2 wordt gecombineerd met waterstof die op basis van groene energie wordt opgewekt met behulp van een nieuwe elektrolyse-installatie. Beide elementen vormen samen een perfecte basis voor het produceren van duurzame methanol.”

Per ton geproduceerde methanol, vermijdt Port of Antwerp op die manier evenveel ton CO2 in de lucht en mogelijks zelfs het dubbele. Methanol kan overigens in de toekomst ook als vorm van duurzame brandstof met minimale uitstoot van schadelijke stoffen gebruikt worden, zowel voor bijvoorbeeld sleepboten als voor het gewone wegverkeer.

Zowel ENGIE, Oiltanking, Indaver, De Vlaamse Milieuholding (VMH) en Helm-Proman hebben hun steun aan dit project reeds toegezegd. Ook meerdere kennisinstellingen zullen zich engageren. Dat is een nieuwe stap richting een geïntegreerde en efficiënte haven waarbij er over bedrijfslijnen heen aan een echte havengemeenschap wordt gewerkt. Iedere partner heeft in dit project zijn eigen rol.

Zo heeft ENGIE haar kennis van de elektriciteitsmarkt, zal Oiltanking advies geven rond de logistieke aspecten van methanolproductie en -opslag en zal Indaver expertise aanreiken voor wat betreft het opvangen van CO2.

Helm-Proman is betrokken met het perspectief op de afname van de geproduceerde methanol. De Vlaamse Milieuholding neemt een deel van de financiering voor haar rekening.