Oprichting Vlaams Kenniscentrum Artificiële Intelligentie

Drie Vlaamse onderzoeksgroepen nemen deel aan dit project: imec-VUB-SMIT, KU Leuven CiTiP en imec-UGent-MICT.

Trefwoorden: #AI, #Artificiële Intelligentie, #Cyberveiligheid, #imec, #KU Leuven, #Smart Cities, #UGent, #Vlaams kenniscentrum

Lees verder

Nieuws

( Foto: ilexx - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Artificiële Intelligentie (AI) heeft een steeds grotere invloed op de economie, maatschappij en dagelijks leven. Toch wordt dit nog te vaak geïmplementeerd zonder enige vorm van verantwoording of zicht op ethische knelpunten.

In het kader van het Vlaams beleidsplan voor AI is er nood aan een Kenniscentrum rond Data & Maatschappij dat praktische kaders distilleert uit toonaangevende nationale en internationale onderzoeken.

Het centrum voert niet zelf onderzoek uit, maar is gericht op de vertaling van onderzoek naar handgrepen voor beleid, bedrijfsleven en het publiek. Voor 2019 is een budget van 500.000 euro voorzien; in 2020 oplopend naar 750.000 euro.

Het nieuwe kenniscentrum AI bundelt:

  • Een breed gedragen co-design approach voor het uittekenen van AI-beleid;
  • Stimuleren van maatschappelijk debat rond acceptatie van AI;
  • Thought leadership over maatschappelijk en economisch aanvaardbare ontwikkelingstrajecten voor AI;
  • De identificatie en validatie van belangrijke menselijke factoren in de ontwikkeling van AI;
  • De ontwikkeling van juridische kaders en richtsnoeren voor beleidsmakers en bedrijven.

De thema’s waarrond deze activiteiten zich ontwikkelen raken aan democratische, ethische en juridische kwesties. Zij omvatten onder meer robo-ethiek en AI in de domeinen van energie, Cyberveiligheid, slimme mobiliteit, food & agro, Smart Education en Smart Cities.

De activiteiten van het centrum betreffen onder meer:

  • Het wegnemen van risico bij AI-ontwikkeling door bedrijven en innovatoren;
  • Het sturen van bestaande en toekomstige regulatorische en beleidshervormingen met een impact op AI (bijvoorbeeld de Richtlijn Productaansprakelijkheid en de Richtlijn betreffende Machines);
  • Het verschaffen van duidelijkheid over de implicaties van bestaande en nieuwe juridische instrumenten (zoals de AVG en de Verordening Medische Hulpmiddelen).