Gentse regio test capteren en hergebruiken CO2-uitstoot

De Stad Gent, UGent, North Sea Port en een aantal belangrijke industriële spelers gaan samen onderzoeken hoe ze CO2-uitstoot in de Kanaalzone Gent-Terneuzen kunnen capteren en hergebruiken.

Trefwoorden: #Carbon Capture and Utilisation hub, #CO2, #CO2-uitstoot, #North Sea Port, #opvangen, #recycleren, #Stad Gent

Lees verder

Nieuws

( Foto: Stad Gent )

ENGINEERINGNET.BE - De Cleantech Cluster Regio Gent wil werken aan deze uitdaging door schone technologie meer en versneld in te zetten en te streven naar een circulaire economie waarbij afvalmaterialen grondstof worden.

Naast het reduceren van CO2 uitstoot, is een belangrijke strategie dan ook het opvangen, het ‘capteren’ van CO2 om deze te gebruiken in tal van toepassingen als brandstof, bouwmaterialen of in verder te ontwikkelen hoogwaardige toepassingen.

In het havengebied North Sea Port nemen maar liefst 15 partijen het initiatief om een Carbon Capture and Utilisation hub (CCU-hub) te ontwikkelen. Dit wordt een samenwerking tussen de industriële partijen Engie, ArcelorMittal, Anglo Belgian Corporation, Alco Bio Fuel, Oiltanking, Terranova Solar en Fluxys, de kennisinstellingen UGent, Bio Base Europe Pilot Plant en CAPTURE en de speerpuntclusters Catalisti (Chemie en Kunststoffen) en Flux50 (Energie).

Deze CCU-hub is gebaseerd op omzetting van gerecycleerde CO2 en CO met groene waterstof tot lokaal bruikbare producten (e-fuels / recycled carbon fuels / chemische grondstoffen). Een voorstudie toont aan dat het havengebied North Sea Port vele realistische mogelijkheden heeft om met lokale en bovenlokale actoren de uitbouw van de CCU-hub verder te onderzoeken en waar te maken.

De partijen onderzoeken het project “productie van e-fuels en e-chemicals” in het havengebied teneinde een business plan op te stellen om de bouw van een industriële demonstratiefabriek te motiveren.

De CCU-hub, door industriële symbiose, is een belangrijke pijler in het streven naar een Vlaamse koolstofneutrale economie, waarmee het bestaand economisch weefsel wordt versterkt, verduurzaamd en vernieuwd.

Als mogelijke afnemers van de e-fuels wordt gekeken naar het zwaar transport (treinen, scheepvaart, vrachtverkeer) en de luchtvaart waarbij de brandstoffen van fossiele oorsprong vervangen kunnen worden door een schonere e-fuel.

Dit leidt niet enkel tot lagere CO2-uitstoot in de keten van productie en gebruik, maar ook tot een sterk verbeterde luchtkwaliteit door een lagere uitstoot van SOX, NOX en fijnstof.