Smart cities moeten ook “cyber-safe” zijn

Steden, die IoT gaan gebruiken om problemen aan te pakken, moeten er voor zorgen dat ook risico’s, zoals cyber­beveiliging, aangepakt worden. Enkel dan is de “smart city” ook echt slim.

Trefwoorden: #beveiliging, #cybercrime, #ESET, #geconnecteerd, #Internet of Things, #Smart City

Lees verder

Nieuws

( Foto: everythingpossible - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - “Smart Cities” is het idee dat uitgebreid gebruik van informatie- en communicatie­technologie voor het monitoren van energie, nutsvoorzieningen en transportinfrastructuur kan leiden tot kostenbesparingen, vermindering van de impact op het milieu en het sneller oplossen van incidenten.

De meeste nationale regeringen hebben de Paris Agreement ondertekend en moeten daarom de doelstellingen voor lagere koolstofemissies halen. Deze doelstellingen worden dan doorgeschoven op regionaal en gemeentelijk niveau.

Om deze doeleinden te behalen gaat de implementatie van slimme technologieën in stedelijke gebieden een grote rol spelen. Waar er echter complexe, onderling geconnecteerde, computergestuurde netwerken zijn met duizenden IoT sensoren en toestellen, gaan allerlei alarmbellen rinkelen bij cybersecurity-specialisten.

Researchteams van ESET hebben malware geanalyseerd die hoogstwaarschijnlijk werd gebruikt in meerdere aanvallen tegen de energie-industrie en die uiteindelijk leidde tot stroomuitval. Dergelijke storingen hebben grote gevolgen op het leven van mensen want onregelmatige of onbetrouwbare stroom veroorzaakt snel problemen.

We kunnen ons echter ook subtielere aanvallen voorstellen dan totale stroomuitval. Er zijn minstens al twee belangrijke gevallen geweest van illegale cryptocurrency-mining software op gecompromitteerde controlesystemen van een kerncentrale.

Cryptocurrency-mining is ongelooflijk energie-intensief en heeft juist daarom een grote impact op het milieu naast de kosten en het potentieel om stroomdistributieproblemen te veroorzaken zoals eerder beschreven.

Slimme meters zijn een handige tool zowel voor nutsbedrijven als voor consumenten en bedrijven omdat ze een nauwkeurige bewaking van het elektriciteitsverbruik mogelijk maken, maar hun kwetsbaarheid laat ook diefstal toe.

Die meters geven ook aan hoeveel opgewekte stroom in het net wordt ingevoerd (zoals van zonnepanelen) en de rest van het net hangt af van die nauwkeurigheid om de juiste stroomverdeling en productie te verzorgen. Als de beveiliging dan faalt, kunnen onvoorziene gebeurtenissen ernstige gevolgen hebben.

De Europese Unie is erg actief geweest bij het implementeren van smart city- technologie, door o.a. IoT (Internet of Things) aangedreven projecten, waaronder velen opgezet werden met de steun van het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020.

Deze projecten variëren in omvang, maar veel hebben grote implicaties voor de sectoren die ze beïnvloeden - smart cities en onze maatschappij, landbouw, gezondheidszorg, oceaan- en waterbeheer, voedingsmiddelen, productie en vele andere aspecten van het leven.

Sommige van deze projecten worden beheerd door bestuursraden die als leidraad dienen voor advies over de implementatie ervan. Die raden bestaan uit leden die in verschillende disciplines actief zijn en die hopelijk cybersecurity als hoofdprioriteit zien.

Als alles op punt staat, zullen er enorme voordelen verbonden zijn aan de implementatie van technologieën die levens kunnen verbeteren en de impact op het milieu kunnen verminderen. Maar de beveiliging van deze technologieën mag nooit uit het oog verloren worden.


(bron: ESET)