Industrial security als bescherming tegen keerzijde digitalisering

Automatisatie heeft voor heel wat verschuivingen gezorgd in de industrie. Zo zijn de grenzen tussen IT en Operations vager geworden. Bescherming tegen cyberaanvallen is dan ook noodzakelijk.

Trefwoorden: #automatisering, #cybercrime, #industrial security, #Siemens, #workshops

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Het is evident dat machinebouwers en producenten van op afstand kunnen ingrijpen in productielijnen, en is het gebruik van ‘digital twins’ en open standaarden stilaan gemeengoed.

Er is echter ook een keerzijde aan de medaille: het aantal cyberaanvallen stijgt navenant. Daarom is het belangrijk om niet alleen uw IT-netwerk te beveiligen, maar ook uw productie-omgeving voldoende af te schermen.

Beveiliging op drie niveaus
Een goede industriële beveiliging, zoals het veiligheidsconcept ‘Defense in Depth’ van Siemens, gaat zowel in de breedte als in de diepte en is actief op drie niveaus: systeemintegriteit, netwerkbeveiliging en fysieke beveiliging. De wereldwijde ISA 99/IEC 62443-standaard voor industriële automatisatie is daarbij een goede leidraad.

Enkele concrete processen die u kunt opzetten, zijn:

  • met slimme identificatiesystemen niet-bevoegde personen toegang tot kritieke zones van uw productiesite ontzeggen;
  • uw netwerk opdelen in subnetten, van elkaar gescheiden door firewalls zoals de SCALANCE S switch;
  • een VPN gebruiken voor veilige data-overdracht.

Neem deel aan de security workshop en doe een security health check
Wilt u nagaan hoe uw bedrijf ervoor staat op het vlak van industriële beveiliging?


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.