Deeleconomie nog niet gewenst in transportsector

Uit de resultaten van het VIL-project Cambion blijkt dat de toepassing van de deeleconomie in de transportsector voorlopig uitblijft. Een mental shift dringt zich dan ook op.

Trefwoorden: #deeleconomie, #logistiek, #transportsector, #VIL, #vrachtwagens

Lees verder

Nieuws

( Foto: ginasanders - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In een sector die sterk onder druk staat, is het voor transporteurs belangrijk zich te kunnen onderscheiden door kwaliteitsvolle service.

Om aan de snel veranderende vraag naar transportmiddelen te kunnen voldoen, voorzien transportbedrijven extra rollend materieel om in te zetten tijdens piekperiodes. Dit zorgt tijdens de dalperiodes echter voor stilstaande trekkende en getrokken voertuigen.

Het delen van dit materiaal kan hier een oplossing voor bieden en bovendien voor extra inkomsten zorgen. Wanneer een vrachtwagen niet bij een klant kan laden of lossen, kan de chauffeur, in plaats van te wachten of terug te rijden naar het depot, een andere opdracht uitvoeren en dus geld verdienen. Ook het aantal gereden kilometers kan hierdoor drastisch beperkt worden.

Het principe van de deeleconomie toepassen in de transportsector brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De bijkomende administratieve handelingen en verzekeringstechnische aspecten vragen om duidelijke afspraken tussen de verschillende bedrijven.

Tijdens het project werd bovendien snel duidelijk dat het delen van trekkende voertuigen op weinig bijval kan rekenen. Chauffeurs zijn erg gehecht aan hun eigen voertuig en zien dit als hun tweede thuis. Daarom werd enkel het delen van opleggers verder uitgewerkt in dit project.

Ook hierbij is de vrees voor imagoschade reëel. Tijdens het traject is gebleken dat de bedrijfslogo’s op de trailers zeer gevoelig zijn voor veel bedrijven en hun klanten. Dit zal de grootste uitdaging worden tijdens de verdere uitrol van het Cambion-deelproject in de komende jaren.

Enkel een sterke mental shift, zowel bij bedrijfsleiders als bij uitvoerend personeel, kan verandering brengen. De bedrijven moeten nu aan de slag met de resultaten.


Dit project wordt ondersteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid.