Blauwe economie creëert 13,47 miljard euro toegevoegde waarde in Vlaanderen

Daarnaast creëert deze sector in ruime zin verder bijna 154.000 jobs in Vlaanderen. De blauwe economie vertegenwoordigt daarmee 5,2% van het Vlaamse bbp, waarbij innovatie centraal staat.

Trefwoorden: #aquacultuur, #bbp, #Blauwe Cluster, #blauwe economie, #energievoorziening, #havenactiviteiten, #IDEA Consult, #innovatie, #jobs, #kusttoerisme, #scheepvaart, #toegevoegde waarde, #visserij, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: theworldtraveller - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Onder blauwe economie vallen alle economische activiteiten die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten. De conventionele activiteiten, zoals visserij, havenactiviteiten, kusttoerisme, scheepvaart zijn over het algemeen goed gedocumenteerd.

Maar het belang van activiteiten die in andere sectoren ontplooid worden in relatie tot de blauwe economie is tot nog toe onderbelicht. Daarom heeft het speerpuntcluster De Blauwe Cluster een studie laten uitvoeren door IDEA Consult met als doel de economische en maatschappelijke relevantie van de blauwe economie in Vlaanderen in kaart te brengen.

Het begrip ‘blauwe economie’ dient daarbij breder bekeken te worden dan de conventionele blauwe economie activiteiten, en omvat ook de meer ‘verdoken’ of minder bekende activiteiten zoals energievoorziening, blauwe bio-economie, offshore aquacultuur, ecosysteemdiensten en slim materiaalgebruik.

Bij de berekening wordt niet enkel rekening gehouden met de directe effecten van de blauwe economie, maar ook met de afgeleide meerwaarde die het creëert, onder meer bij toeleveranciers en door de koopkracht die het genereert via de tewerkstelling.


Uit het onderzoek blijkt:

  • Elke euro omzet die de blauwe economie bedrijven genereren, zorgt voor 0,60 euro bijkomende omzet in de rest van de economie. Dit komt neer op een outputmultiplicator van 1,57.
  • Elke voltijdse job binnen de blauwe economie bedrijven zorgt voor 1 extra job in de rest van de economie, ofwel een tewerkstellingsmultiplicator van 2,01.
  • Elke euro welvaart die de blauwe economie bedrijven
  • genereren, zorgt voor 0,90 euro bijkomende welvaart in de rest van Vlaanderen.
  • De sector omvat belangrijke innovatiespelers.