Nies-simulatie helpt beschermende kleding en producten ontwikkelen

Om beschermende kleding en producten te kunnen ontwikkelen in de strijd tegen corona is het van cruciaal belang goed inzicht te hebben in de verspreiding van druppeltjes tijdens het niezen.

Trefwoorden: #besschermende kledij, #corona, #COVID-19, #Dassault Systèmes, #simulatie

Lees verder

nieuws

( Foto: Dassault Systèmes )

ENGINEERINGNET.BE - Dassault Systèmes maakt daarom gebruik van een wetenschappelijke simulatie van een menselijke nies om projecten te ondersteunen voor het ontwikkelen van zogeheten ‘personal protective equipment’ of PPE.

Deze projecten worden uitgevoerd via het 3Dexperience Lab, waarbij startups de Open COVID-19 community hebben opgericht. Dit initiatief heeft tot doel snel en efficiënt oplossingen te ontwikkelen voor belangrijke problemen rond COVID-19, die nu nog niet zijn opgelost.

Mondkapjes en andere beschermende kleding en producten spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. De nies-simulatie wordt gebruikt om goed inzicht te krijgen in de effectiviteit van nieuwe beschermende oplossingen.

Het nieuwe simulatiemodel van een nies is gebaseerd op data in wetenschappelijke publicaties. Het model geeft onder andere inzicht in de snelheid waarmee druppeltjes de mond verlaten. Ook wordt met dit model duidelijk wat de omvang van de druppeltjes is en hoe zij gedistribueerd zijn in de ruimte. Het resultaat is een realistisch model van een nies.

Het simulatiemodel is ook efficiënt. Dat wil zeggen dat zeer snel variaties in een ontwerp van een beschermend product kunnen worden doorgerekend en getest. Hierdoor is onder andere te bepalen welke lengte en breedte een scherm moet hebben om effectieve bescherming te bieden.

Het model geeft ook inzicht in de gewenste afstand van de niezende persoon tot zijn of haar omgeving.


Klik hier voor meer informatie over de Open COVID-19 community