Primeur: netgekoppelde buurtbatterij

Th!nk E, ABB, Imtech en Enervalis realiseerden onlangs een eerste netgekoppelde buurtbatterij in Oud-Heverlee. Met de batterij kunnen negen huishoudens uit de wijk aan peak shaving doen.

Trefwoorden: #Batterij, #netdistributie, #zonnepanelen

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Th!nk E )

ENGINEERINGNET.BE - Overschotten van zonne-energie (van zonnepanelen bij die huishoudens en tot 90 kilowattuur) kunnen in de batterij opgeslagen worden om tijdens verbruikspieken aangesproken te worden.

De batterij verhoogt niet alleen het rendement van de zonnepanelen. Ze is ook verbonden met het 50-jaar oude lokale distributienet dat de groeiende elektrificatie (warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen voor elektrische wagens, ...) niet meer trok. Ze vormt dus ook een oplossing voor de alsmaar toenemende netbelasting.

Batterijen worden al vaker ingezet (in de industrie, hospitalen,...) maar dan achter de meter. Uniek aan dit project is dat de batterij in gezinsverband wordt ingezet én dat ze ook een aansluiting heeft op het distributienet.

De buurtbatterij voor de Ophemstraat van Oud-Heverlee werd in België ontwikkeld en geproduceerd bij ABB PG in Jumet, een joint venture met Hitachi. “We zijn best trots dat we dit staaltje moderne en groene technologie in België konden verwezenlijken en hopen hiermee de basis gelegd te hebben voor een mooier, nog veel breder verhaal waarbij wijkbatterijen voor buurtbewoners een duurzame én voordelige rol gaan spelen”, aldus Jo Pauwels, managing director van ABB Benelux.

“De technologie is niet nieuw”, aldus Leen Peeters, die het project bij het ingenieursbureau Th!nk E lanceerde en alle fases ervan doorliep tot de effectieve opstart van de buurtbatterij in februari.

“De implementatie in gezinsverband wél. Er was geen wettelijk kader en het was een lang traject van onderhandelingen met de overheden en netwerkbeheerder Fluvius om al het papierwerk in orde te krijgen. Er is nog geen business case klaar, maar het kader ervoor is wel gecreëerd. Fluvius voegde een addendum toe dat in de toekomst als standaardcontract kan dienen voor wie een buurtbatterij wil neerpoten. Omdat de tarieven nog niet zijn aangepast, is het momenteel nog niet zo rendabel, maar binnen een vijftal jaar is een doorbraak zeker realistisch.”


Dit Story-demoproject maakt deel uit van het Europese Horizon2020 kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Initiatiefnemer en technisch coördinator was Th!nk E. ABB verzorgde de technologie, Imtech was systeemintegrator en Enervalis controleert de programmatie.