ArcelorMittal zoekt partner voor warmtenet in North Sea Port

ArcelorMittal Belgium start deze zoektocht samen met Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate en gemeente Zelzate.

Trefwoorden: #ArcelorMittal, #North Sea Port, #warmtenet

Lees verder

Techniek

( Foto: ArcelorMittal )

ENGINEERINGNET.BE - De Provincie Oost-Vlaanderen en ArcelorMittal Belgium organiseerden begin juli een digitaal infomoment waarbij een oproep tot kandidaatstelling voor de oprichting van een warmtenet werd gelanceerd.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen dat op een bron van restwarmte wordt aangesloten. Op dit warmtenet kunnen ziekenhuizen, sportinfrastructuur, scholen en zelfs volledige wijken worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Het warmtenet dat ArcelorMittal wenst op te richten, zal restwarmte van de Gentse productiesite aan verschillende interne verbruikers op de staalsite zelf alsook aan potentiële warmtevragers in de gemeente Zelzate leveren.

In een eerste fase wordt onderzocht om een warmtenet richting het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate (“backbone warmtenet”) op te richten. In een tweede fase wordt een uitbreiding naar Zelzate bekeken alsook worden een verdere uitbreiding op de site van ArcelorMittal en andere opportuniteiten onderzocht.

Het bedrijf hoopt begin 2021 zijn keuze van projectpartner te maken.