Biologisch oplosmiddel verlaagt energieverbruik

De Nederlandse UTwente ontwikkelt biologische oplosmiddelen voor industriële scheidings­processen, wat een grote energiebesparing oplevert in vergelijking met de huidige industrie­standaarden.

Trefwoorden: #biologisch oplosmiddel, #biomassa, #CO2, #condens, #Cyrene, #destillatie, #distillatiekolom, #energieverbruik, #industrie, #n-methylpyrrolidone, #NMP, #reflux, #scheidingsproces, #Sulfolaan, #UTwente, #verdampen, #vloeistof

Lees verder

research

( Foto: UTwente - Rikkert Harink )

ENGINEERINGNET.BE - Volgens UT-onderzoekers Prof.dr.ir. Boelo Schuur en ir. Thomas Brouwer presteert het uit hout gewonnen oplosmiddel Cyrene beter in extractieve distillatie toepassingen dan de huidige standaard Sulfolaan.

Het kan ook n-methylpyrrolidone (NMP) vervangen, dat zo snel mogelijk uit gefaseerd moet worden vanwege de giftigheid van die stof.

Cyrene kan beide oplosmiddelen vervangen zonder dat er processen of machines moeten worden aangepast. Daarnaast is er bij sommige toepassingen met het gebruik van Cyrene veel minder energie nodig. “We schatten dat we het energiegebruik tot wel 30% kunnen verlagen”, aldus Schuur.

Dit komt doordat met Cyrene maar heel weinig distillaat moet worden teruggevloeid in de distillatiekolom. Bij distillatieprocessen wordt een vloeistof verdampt, waarna de damp wordt afgevangen en afgekoeld. Een deel van de gecondenseerde damp moet als vloeistof worden teruggevloeid. Dit noemt men de reflux.

Hoeveel reflux nodig is, hangt af van de vereiste productzuiverheid en van de eigenschappen van het oplosmiddel. De teruggevloeide vloeistof moet onderin de distillatiekolom opnieuw met veel energie verdampt worden. Hoe hoger de reflux, hoe vaker er verdampt moet worden. Met Cyrene hoeft dat dus minder vaak dan met Sulfolaan.

Alles wat nu nog uit olie gemaakt wordt, zoals plastic, zou in de toekomst uit biomassa gemaakt moeten worden. De benodigde biomassa vangt CO2 uit de lucht waardoor er ook minder broeikasgassen in de lucht zitten.

“Als dat alles ook nog eens kan worden gedaan met oplosmiddelen uit de natuur, dan ben je al helemaal milieubewust bezig”, aldus Schuur.