Wat zijn de alternatieven voor fossiele brandstof voor stoomproductie?

Energik - Platform voor Duurzaam Stoomgebruik stelde samen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een brochure samen waarin de technologieën van de toekomst in kaart worden gebracht.

Trefwoorden: #alternatief, #Energik, #fossiele brandstoffen, #stoom, #stoomproductie, #webinar

Lees verder

Nieuws

( Foto: Energik )

ENGINEERINGNET.BE - Fossiele brandstoffen zullen in de toekomst verdwijnen. Voor elektriciteitsproductie zijn enkele groene alternatieven zoals wind- en zonne-energie al wijdverspreid.

Voor stoomproductie daarentegen zijn de alternatieven veelal ongekend. Het klimaatplan legt de industrie op om opzoek te gaan naar alternatieven: een transitie naar CO2-neutrale stoomproductie. Maar wat zijn nu juist die alternatieven?

Het Platform voor Duurzaam Stoomgebruik stelden vast dat er in de industrie geen of weinig inzicht is op de alternatieven voor CO2-neutrale stoomproductie. Alternatieve brandstoffen zijn bijvoorbeeld: afgas en afval, biobrandstoffen (biogas en bio-olie) en E-fuels.

Tijdens een webinar op 29 januari zal Energik deze brochure toelichten.


Klik hier voor meer informatie en inschrijving