Automatisatietechnologieën voor alle bedrijfsprocessen gebundeld

RoboRana zet in op Intelligent Process Automation, waarbij meerdere geconnecteerde auto­matisatie­tech­nologieën worden aangeboden in één toolbox.

Trefwoorden: #AI, #automatisatie, #België, #chatbot, #Intelligent Process Automation, #IPA, #Nederland, #optimalisatie, #Port of Antwerp, #RoboRana, #Robotic Process Automation, #RPA, #Sibelga, #toolbox, #VDAB

Lees verder

Techniek

( Foto: RoboRana )

ENGINEERINGNET.BE - De Kontichse start-up werd in 2017 opgericht door Mathias Fransen en breidde recent uit naar Nederland. In beide landen ondersteunt RoboRana bedrijven bij het transformeren van data-intensieve bedrijfsprocessen, het verminderen van handmatig werk en fouten, en het minimaliseren van kosten.

Op die manier zien klanten hun productiviteit toenemen, stijgt hun efficiëntie en krijgen werknemers de kans om hun menselijke denkvermogen volledig aan te spreken.

Tot voor kort hielp RoboRana bedrijven bij het automatiseren van repetitieve, manuele taken met behulp van Robotic Process Automation (RPA). Na succesvolle projecten bij onder meer VDAB, Port of Antwerp en Sibelga merkte Fransen dat de markt klaar is voor een meer geïntegreerde aanpak op vlak van automatisatie.

Een Intelligent Process Automation (IPA)-strategie is daarbij de weg vooruit en gaat verder dan RPA alleen. IPA combineert verschillende geconnecteerde automatisatietechnologieën die worden samengebracht in één platform, de Digital Automation Toolbox.

Een IPA-strategie stoelt op vier geconnecteerde pijlers die worden onderverdeeld in een intelligentieluik en een automatisatieluik. Tot het intelligentieluik behoren process insights en process intelligence.

Process insights maken het pad vrij om opportuniteiten te ontdekken wat betreft automatisatie en optimalisatie, terwijl de pijler van process intelligence toelaat om betere bedrijfsbeslissingen te maken. Daarvoor combineert het de kracht van RPA en AI, met onder meer intelligent document processing, natural language processing en chatbots.

Zowel in België als Nederland is RoboRana de eerste onderneming die een Intelligent Process Automation-strategie aanbiedt op de enterprise-markt en aan overheden.

“Aangezien de verschillende automatisatietechnologieën gebundeld zitten in de Digital Automation Toolbox, is het eenvoudig om afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant de best mogelijke automatisatie- en optimalisatie-oplossing te kiezen”, aldus Fransen.

"Bovendien zijn we zo ook klaar voor de toekomst, want bestaande RPA-tools zullen op termijn eveneens evolueren naar een platform dat alle technologieën samenbrengt."