Digitaal transformeren met Eplan

Het traditionele productieproces mangelt. Een gebrekkige dataflow tussen machines en afdelingen resulteert in langere lead times. Eplan Software & Services denkt actief mee met bedrijven.

Trefwoorden: #digitaal transformeren, #Eplan, #Industrie 4.0

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Eplan werkt verder ook samen aan de implementatie. Zijn smart platform biedt een oplossing voor een algehele digitale doorstroming.

Van digitale data naar smart data
Engineering kent een heuse revolutie. Cloud computing, IoT en data-integratie hebben een enorme impact op industriële productiesystemen. Om disruptie te voorkomen is een efficiënte uitwisseling van digitale data tussen de verschillende engineeringsfasen nodig. Digitalisering vormt de aanloop naar een kwantumsprong in de waardeketen. Die laatste zal voortaan digitaal zijn.

Vaak verhindert papier nog een vloeiende communicatiestroom. In de conceptfase van het traditionele engineeringsproces werken de salesafdeling en de klant het project uit op papier. In de ontwerpfase werken de elektrische, mechanische en software-afdeling vaak apart voort, zonder een degelijk gestructureerde informatie-uitwisseling onderling.

Dat brengt het ruimere project in ademnood. Papier draagt ook de vertaling van ontwerp naar productie, wat leidt tot fouten en tijdverlies. Hetzelfde geldt voor de informatieoverdracht naar beheer en onderhoud toe. Het zoeken naar de juiste documentatie vertraagt dat gebeuren en resulteert soms zelfs in een stilstand van de machine of installatie.

Slim werken is geïntegreerd werken
Efficiënt werken veronderstelt een integratie vanaf de ontwerpfase. Digitalisatie en modularisatie van data maken het mogelijk om onmiddellijk te beginnen met een conceptueel ontwerp. Smart customization garandeert aanzienlijke tijdsbesparingen, beter berekende offertes en kortere levertijden.

Smart engineering legt een slimme verbinding tussen de elektrische, mechanische en softwaredata. Dankzij één virtueel prototype spreken alle afdelingen als het ware dezelfde taal, wat de weg plaveit naar een slimme productie. De digitale twin met 3D-info en andere slimme data garandeert ook een vlotte communicatie tussen mens en machines.

Hoe meer en toegankelijker informatie wordt opgebouwd in de ontwerp-, engineering- en productiefase, des te minder tijd gaat er verloren in het proces. Wanneer de onderhoudsingenieur meteen het juiste schema opent, zijn fouten ook sneller op te sporen. Smart maintenance! Met alles in de cloud, heeft iedereen met de nodige bevoegd-heid, steevast toegang tot de juiste digitale data.


https://solutions.eplan.be/digital-transformation-nl

Kadertekst: Eplan introduceert abonnementsmodel voor nieuwe licenties
Eplan past zich consequent aan, aan veranderende marktomstandigheden: vanaf augustus 2021 worden nieuwe softwarelicenties uitsluitend op abonnementsbasis aangeboden. Bedrijven profiteren zo van meer flexibiliteit.

Eplan CEO Sebastian Seitz licht deze stap toe: "In het belang van onze klanten brengen we ons bedrijf voor 100% op één lijn met de toekomst, wat zowel voor huidige als voor nieuwe klanten voordelen zal opleveren." Het gaat om aantrekkelijke toetredingsvoorwaarden, een hoge flexibiliteit met betrekking tot de abonnementsduur en een uitgebreid pakket aan nieuwe functies in de komende versie van Eplan.

Gezocht: Intensieve dialoog met klanten
"Het succes van onze klanten staat centraal bij alles wat we doen", zegt Seitz. "Met onze software-ontwikkelingen willen we hen volledig overtuigen en inspireren." Deze uitspraak weerspiegelt het credo van het bedrijf: het succes van de klanten garanderen en bevorderen met  efficiënte engineer-ing.

Bovendien kijkt CEO Seitz uit naar een nog intensievere dialoog met klanten : "Wij willen de relatie met onze klanten verder verstevigen. Nauwe communicatie aan beide kanten is de basis voor succes." De nieuwe abonnementsvoorwaarden zijn direct beschikbaar. Nieuwe en bestaande klanten kunnen tot 31 juli 2021 nieuwe of aanvullende licenties als eeuwigdurende licenties blijven kopen.