• 11/05/2012
  • |     BB

Heijmans geselecteerd voor PPS Defensiemuseum Soesterberg

Nederlandse Rijksgebouwendienst wijst DBFMO-contract voor PPS-project definitief toe aan Heymans.

Trefwoorden: #dbfmo, #defensiemuseum, #heijmans, #Nationaal Militair Museum, #pps, #soesterberg

Lees verder

B2B

( Foto: BMD )

ENGINEERINGNET.NL -- De opbouw-, installatietechnische en infrastructurele opdracht betreft het nieuwe Nationaal Militair Museum en het museumkwartier op de voormalige militaire vliegbasis in Soesterberg.

Het gaat om een DBFMO-contract voor een periode van 25 jaar, met een contractwaarde van bijna 160 miljoen euro, waarvan circa 70 miljoen aan onderhoud en facilitair beheer.

Het totale projectgebied omvat 45 hectare. Centraal in het gebied zal een groot museumgebouw worden gerealiseerd.

Daarnaast wordt een aantal bestaande gebouwen, waaronder enkele met een belangrijke historische waarde, herbestemd.

Behalve de bouw en dienstverlening voor het museumcomplex omvat het project ook de inrichting en het onderhoud van het gehele plangebied.

Het terrein zal worden opengesteld voor recreanten, ingericht als natuurgebied en aangesloten op omliggende natuur- en recreatiegebieden.

Partners in dit project zijn Claus en Kaan Architecten voor het stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp van het museumgebouw en het depot, H+N+S landschapsarchitecten voor het ontwerp van het landschap en Kossmann.dejong voor de museale inrichting.

ACHTERGROND
Het ministerie van Defensie bouwt een nieuw Nationaal Militair Museum, waar de betekenis van de krijgsmacht in heden, verleden en toekomst wordt verteld aan het grote publiek. De collecties van het Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg en het Legermuseum uit Delft worden in dit museum samengevoegd en tentoongesteld. Het nieuwe museumcomplex zal worden gesitueerd op het terrein van de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Het infocentrum van 'Hart van Heuvelrug' krijgt ook een plaats in het nieuwe museum.