Waterstof competitief maken met betere elektrolyzers

Imec en VITO werken aan de demo van een elektrolyseplatform dat goedkoop en efficiënt groene waterstof produceert. Doel: waterstof en masse produceren in wind- en zonneparken buiten Europa.

Trefwoorden: #De Blauwe Cluster, #electrolyzers, #groene waterstof, #H2MHYTIC, #hernieuwbare energie, #imec, #methanol, #UGent, #VITO, #VLAIO, #windpark, #zonnepark

Lees verder

Techniek

( Foto: luchschen - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Groene waterstof, gemaakt met hernieuwbare energie, heeft volgens Jan Vaes van VITO een toekomst als het direct wordt ingezet, bijvoorbeeld als grondstof voor industriële processen zoals ontzwaveling en meststofproductie.

Maar de Belgische productie van hernieuwbare energie zal hiervoor nooit voldoende zijn. Vaes: ‘We kijken daarvoor dus naar regio’s buiten Europa die over een enorm potentieel beschikken voor hernieuwbare energie. Zonrijke gebieden met veel open ruimte zoals de Maghreb en het Arabische Schiereiland.’

De groene waterstof zou in die verre oorden geproduceerd worden en vervolgens verscheept – in gas- of vloeibare vorm, of bijvoorbeeld als methanol – naar Europa. Zo kan de invoer van gas en aardolie worden vervangen door geïmporteerde waterstof(dragers).

Maar eerst moet de productie van waterstof efficiënter en goedkoper worden. ‘De betere systemen halen nu een efficiëntie van 80%’, zegt Metin Bulut van VITO. ‘Helaas loopt dat door het gebruik snel terug. Ook zijn ze erg duur.’

Daarom sloeg VITO de handen in elkaar met imec en UGENT om de elektrolyse-technologie te verbeteren. In het project H2MHYTIC wordt de expertise van UGent en imec op het vlak van elektrodeoppervlakken en elektrolyten gecombineerd met die van VITO rond membranen, katalyse en systeemintegratie.

Het doel is om tot een elektrolyzer te komen die efficiënter is, en dat ook blijft, én goedkoper. De elektrolyzer moet als demo commerciële partijen triggeren om de technologie te gaan opschalen.

‘Voor de demo-elektrolyzer mikken wij op een productiecapaciteit van een tiental kilowatt’, aldus Bulut. 'Wij tonen aan dat de technologie deugdelijk is met het oog op een mondiale markt op gigawattschaal in de toekomst.' Het project wordt ondersteund vanuit VLAIO en De Blauwe Cluster.

Ook maken imec en VITO zich op voor een Vlaams project dat nog in de steigers staat. Hierin zal samen met enkele Belgische bedrijven en industriële spelers toegewerkt worden naar een elektrolyseplatform dat over vijf jaar ‘marktklaar’ moet zijn.