Hoogste Belgische windturbine komt in Gentse haven

Energieproducent ENGIE en recyclagebedrijf Renewi hebben onlangs een vergunning verkregen voor de bouw van een windturbine op het terrein van Renewi in de Haven van Gent.

Trefwoorden: #ENGIE, #haven van Gent, #Renewi, #windturbine

Lees verder

Techniek

( Foto: ENGIE )

ENGINEERINGNERT.BE - De industriële omgeving van de Haven van Gent is een strategisch interessante plaats om nieuwe windturbines te bouwen, aangezien de ter plaatse opgewekte hernieuwbare elektriciteit rechtstreeks gebruikt kan worden door de omliggende bedrijven.

Ook de vestiging van afvalverwerkings- en recyclagebedrijf Renewi aan de Moervaartkaai in de Gentse haven zal nog duurzamer worden wanneer deze wordt uitgerust met een windturbine van de nieuwste generatie.

De nieuwe windturbine (tiphoogte: 242,5 meter / rotordiameter: 155 meter) van ongeveer de 4,5 MW zal naar verwachting jaarlijks zo’n 13 000 000 kilowattuur elektriciteit opwekken. Renewi zal +/- 75% van zijn elektriciteitsverbruik rechtstreeks kunnen afnemen van de windturbine. Dat is goed voor een besparing van ongeveer 5.700 ton CO2.

Momenteel is ENGIE volop bezig met het maken van de voorbereidingen voor de bouw van de windturbine. Rekening houdend met de langere levertermijnen voor windturbineonderdelen zullen de bouwwerken naar verwachting starten in de 2de helft van 2022.

De indienstname van de windturbine staat gepland in het 1e kwartaal van 2023.


ACHTERGROND
De medewerkers van Renewi en de buurtbewoners zullen de kans krijgen om aandelen in de windturbine te verwerven via Electrabel CoGreen, de coöperatieve vennootschap van ENGIE.

Op de foto: simulatie van de nieuwe, nog te bouwen windturbine, met de haven van Gent op de achtergrond.