essencia start project voor energie-efficiëntie en betere klimaatprestaties

Het project Energy4Climate focust op energie-efficiëntie en CO2-reductie in de chemie, kunststoffen en life sciences, gericht op de noden van bedrijven met een lagere energie-intensiteit.

Trefwoorden: #chemie, #CO2-reductie, #energie-efficiëntie, #Energy4Climate, #essencia, #klimaat, #kunststoffen, #life sciences, #petajoule

Lees verder

Nieuws

( Foto: essencia )

ENGINEERINGNET.BE - De Energie- en Klimaatdeals richten zich tot ondernemingen en kmo’s met een jaarlijks primair energieverbruik tussen 0,05 en 0,1 Petajoule.

Dit is een pilootproject voor Vlaanderen waarbij onafhankelijke specialisten een diepgaande thematische energie- en klimaataudit uitvoeren bij de deelnemende bedrijven om mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen binnen een welbepaald thema.

Het gaat onder meer over thema’s als monitoring energieverbruik, stoom, perslucht, restwarmte, groene warmte, hernieuwbare energie en elektrificatiemogelijkheden.

Ondernemingen en kmo’s met een jaarlijks primair energieverbruik dat nog lager ligt, tussen 0,01 en 0,05 Petajoule per jaar, kunnen intekenen op mini-EBO’s (energiebeleidsovereenkomsten), een concept dat ook al in andere sectoren bestaat.

Hierbij worden energie- en klimaatscans uitgevoerd en zorgen externe energie- en klimaatcoaches voor maximale ontzorging en begeleiding op maat. Er wordt gewerkt met een vaste lijst van mogelijke energie- en klimaatbesparende maatregelen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de optimalisatie van perslucht, koelsystemen, (rest)warmterecuperatie, isolatie, plaatsing van zonnepanelen of elektrificatiemogelijkheden.

Bedrijven nemen vrijwillig deel aan Energy4Climate, maar engageren zich wel om een aantal economisch rendabele maatregelen die door de energie- en klimaatcoaches worden voorgesteld uit te voeren. Er wordt telkens rekening gehouden met de kostprijs, de potentiële energiebesparing en de terugverdientijd van de investering.

Energy4Climate krijgt 300.000 euro van de Vlaamse regering om de onafhankelijke energie- en klimaatcoaches te financieren en loopt in samenwerking met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

De twee projecten binnen Energy4Climate hebben een duurtijd van 1,5 jaar (Energie- en Klimaatdeals) en 2 jaar (mini-EBO’s). In totaal kunnen 50 bedrijven deelnemen. Inschrijven kan tot 20 april 2021.