Ook in maart nog faillissementsdaling genoteerd

Vorig maand werd over 648 ondernemingen het faillissement uitgesproken: in vergelijking met de maand maart verleden jaar een daling met -34,0%. Voor het eerste kwartaal een daling met 44,3%.

Trefwoorden: #faillissementen, #Graydon

Lees verder

Nieuws

( Foto: Graydon )

ENGINEERINGNET.BE - Met betrekking tot het eerste trimester kon Graydon het laagste aantal faillissementen noteren sinds de aanvang van het huidige millennium.

Deze trend zet zich door in zo goed als alle sectoren. Zo bijvoorbeeld zien we in de nochtans zwaar getroffen horecasector een daling van het aantal faillissementen met -56,3%. Binnen de sector van de garagehouders noteren zelfs een daling met -63,9%.

Wel zien we andere belangrijke verhoudingsverschuivingen. Zo is de tendens die wij alle enkele jaren waarnemen waarbij steeds oudere bedrijven over de kop gaan duidelijk versterkt. Afgelopen trimester was 14,3% van de failliete ondernemingen ouder dan 25 jaar, tegen 11% in dezelfde periode verleden jaar.

Binnen Het Brusselse gewest steeg dit zelfs van 9,3% naar 19,6%. Ook zien we beduidend grotere bedrijven die er het bijltje bij neerleggen. Dit uit zich onder meer in het gegroeide aandeel van het aantal nv’s.

Het aantal jobs dat als direct gevolg van het faillissement op de tocht kwamen daalde naar 4.207 voltijdse equivalenten: een daling met -29,8%.


Opinie van Graydon:
Het bijna surrealistisch laag faillissementscijfer van het afgelopen kwartaal weerspiegelt op geen enkele wijze de economische realiteit. Metingen zowel door de Nationale Bank van België als door Graydon wijzen er toch op dat vele sectoren nog steeds te kampen hebben met belangrijke omzetdalingen.

De Graydon impactmodellen tonen op dit ogenblik aan dat om en bij de 20% ondernemingen hun bedrijfsreserves totaal hebben opgesoupeerd als gevolg van de huidige sanitaire crisis. Ook deze bedrijven verkeren, ondanks de uitgebreide steunmaatregelen, op dit ogenblik in zware moeilijkheden.