Corona-sneltest van TU Eindhoven gaat Europees

De CoLab-score maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om patiënten snel te testen op COVID-19. De EU steekt 150.000 euro in versnelde invoering van deze test in Europese ziekenhuizen.

Trefwoorden: #algoritme, #CoLab-score, #coronavirus, #EU, #kunstmatige intelligentie, #TU Eindhoven

Lees verder

Techniek

( Foto: screen YouTube - Catharina Ziekenhuis )

ENGINEERINGNET.BE - De CoLab-score wordt berekend op grond van de veranderingen die het coronavirus veroorzaakt in het bloed. Dit algoritme wordt al succesvol gebruikt in meerdere ziekenhuizen in Nederland.

Onlangs heeft de EU een subsidie toegekend van 150.000 euro om de invoering van de CoLab-score in Europese ziekenhuizen te versnellen.

De CoLab-score is ontworpen door onderzoeker Ruben Deneer van de faculteit Biomedical Engineering van TU Eindhoven en klinisch chemicus Arjen-Kars Boer van het Catharina Ziekenhuis.

Boer: "Bij patiënten op de Spoedeisende Hulp wordt standaard bloed afgenomen voor een quickscan. Hun bloed wordt op 30 verschillende waarden getest. We vroegen ons af of er in hun bloed subtiele veranderingen aanwezig waren die kenmerkend zijn voor COVID-19. Konden we niet een soort streepjescode vinden? En ja, dat blijkt dus te kunnen!”

Om het algoritme te ontwikkelen, was het nodig om de bloedwaarden van ruim 10.000 patiënten te digitaliseren. Er moest kunstmatige intelligentie aan te pas komen om uit die overstelpende hoeveelheid data de juiste conclusies te kunnen trekken.

“Daarna moesten we op zoek naar de kleinste set uitslagen die een goeie voorspelling doet,” zegt Deneer. “Uiteindelijk zijn we er in korte tijd in geslaagd om tien laboratoriumtesten te identificeren die samen de beste voorspellers van COVID-19 vormen.”

Samen met het bedrijf Gaston Medical wordt nu hard gewerkt om de CoLab-score klaar te maken voor de Europese markt. Deneer: “Dat heeft veel voeten in de aarde, omdat elk ziekenhuis andere tests uitvoert op de Spoedeisende Hulp. Maar dat deel gaan we nu ‘slimmer’ maken zodat ziekenhuizen het sneller kunnen invoeren.”

Daarnaast wordt de subsidie van de EU gebruikt om de gevoeligheid van de CoLab-score om COVID-19 op te sporen met dit product nog verder te verbeteren.

De subsidie is afkomstig van het COVID-X programma dat als doel heeft om COVID-19 te verslaan met data-oplossingen. COVID-X wordt gefinancierd door de EU binnen het Horizon 2020 programma. Er werden 112 aanvragen ingediend. Slechts 15 werden gehonoreerd, waarvan één in Nederland.

Het COVID-X-programma streeft ernaar om data-oplossingen in negen maanden klaar te maken voor de Europese markt.