Vlaanderen doorbreekt voor het eerst 3%-norm voor O&O-bestedingen

In Vlaanderen werd in 2019 3,35% van het bbp geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dat is ver boven het Europese gemiddelde. Hierdoor staat de regio na Zweden op plaats 2 in Europa.

Trefwoorden: #Flanders Make, #imec, #Innovatiepact, #O&O, #VIB, #VITO, #Vlaamse Veerkracht, #Vlaanderen, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: EWI )

ENGINEERINGNET.BE - In maart 2003 werd het Innovatiepact afgesloten, een overeenkomst om minstens 3% van het bruto binnenlands product van Vlaanderen te spenderen aan Onderzoek & Ontwikkeling.

De cijfers van 2019 tonen nu dat Vlaanderen die 3% norm ruimschoots heeft doorbroken, aldus ECOOM, de instantie die de bestedingen aan onderzoek & ontwikkeling in
Vlaanderen opvolgt.

Ook het aantal werkenden in onderzoeksactiviteiten stijgt in Vlaanderen. In 2018 ging het om ruim 54.000 voltijdse werknemers. Een jaar later, in 2019, gaat het al om 59.283 werknemers, een stijging van 9%.

De verhouding tussen private investeringen en investeringen door de overheid blijft ongeveer gelijk, het privaat aandeel stijgt. Zo wordt 76% van het onderzoek privaat gefinancierd en 24% via de overheid.

In 2019 stond de private sector voor 2,55% van het bbp in O&O en de overheid voor 0.80% van het bbp. De stijging van de O&O-uitgaven bij ondernemingen is toe te schrijven aan vier factoren.

Er is een toename van diverse fiscale maatregelen waardoor het voor ondernemingen interessanter is om te investeren in O&O. Bedrijven stappen volop op de trein van de toenemende digitalisering en investeren in digitale innovaties. Ook is er een sterke toename van O&O-uitgaven bij de biofarmaceutische ondernemingen en groei van klinisch onderzoek.

Wat het aandeel van de overheid betreft, dat gaat enkel om directe subsidies, de fiscale voordelen worden niet meegerekend. Sinds 2011 is het aandeel van overheid gestegen van 0,58% naar 0,80%.

De komende jaren zullen de bestedingen van de overheid verder stijgen, onder meer dankzij de grote investeringen in het kader van de relance.

Vanuit de Vlaamse overheid ging de belangrijkste O&O-steun in 2020 naar:

  • Vlaamse universiteiten, via de werkingsuitkeringen (250 miljoen euro), de Bijzondere Onderzoeksfondsen (221 miljoen euro) en de Industriële onderzoeksfondsen (57 miljoen euro).
  • Fonds Wetenschappelijk onderzoek (368 miljoen euro).
  • Vlaamse Hogescholen (30 miljoen euro).
  • Strategische onderzoekscentra imec, VIB, VITO en Flanders Make (250 miljoen euro).
  • VLAIO O&O-steun naar bedrijven (130 miljoen euro).
  • VLAIO O&O-steun voor de clusters (95 miljoen euro).

Ook komt er de volgende jaren nog een half miljard euro vrij voor investeringen via het plan Vlaamse Veerkracht. Dit gaat onder meer naar onderzoek en ontwikkeling in gezondheidszorg, digitalisering en duurzaamheid.