Aantal aantal ransomware-aanvallen vertienvoudigd

Uit het nieuwe FortiGuard Labs Global Threat Landscape Report van Fortinet blijkt uit bedreigingsinformatie dat er sprake is van een forse toename in het aantal en de complexiteit van cyberaanvallen op organisaties en/of vitale infrastructuren.

Trefwoorden: #cybercrime, #Fortinet, #ransomware

Lees verder

Nieuws

( Foto: Fortinet )

ENGINEERINGNET.BE - Thuiswerken en leren op afstand hebben bijgedragen aan de uitbreiding van het aanvalsoppervlak, dat daarmee een steeds aantrekkelijker doelwit voor cybercriminelen vormt.

De toenemende samenwerkingsverbanden tussen rechtshandhavingsinstanties en organisaties in de publieke en private sector biedt echter kansen om het cybercriminele ecosysteem in de tweede helft van 2021 verder te ontmantelen.

De belangrijkste onderzoeksbevindingen voor de eerste helft van 2021 zijn:
  • Ransomware draait om veel meer dan losgeld: ransomware-aanvallen legden de toevoerketen van diverse organisaties plat, en vaak in vitale sectoren. Ze waren daarmee meer dan ooit van invloed op het dagelijkse leven van mensen, de productiviteit van werknemers en de wereldhandel. Telecombedrijven vormden het belangrijkste doelwit, gevolgd door overheidsorganisaties, managed security service providers en bedrijven in de auto-industrie en productiesector.

    Sommige cybercriminelen verlegden de focus van hun ransomwarestrategie van de aanlevering van kwaadaardige code naar het verkrijgen van toegang tot bedrijfsnetwerken en het verkopen van die toegang aan derden. Hieruit blijkt eens te meer dat Ransomware-as-a-Service (RaaS) zich steeds verder ontwikkelt als motor voor cybercriminaliteit.

  • 25% alle organisaties detecteerde malvertising: uit de lijst van meest gedetecteerde malwarefamilies blijkt dat er sprake is van een toename in malvertising en scareware. Die vormen van malware maken gebruik van social engineering-technieken om mensen te misleiden en angst aan te jagen.

  • Botnet-trends geven aan dat cybercriminelen zich naar de netwerkrand begeven: het onderzoeksrappport wijst op een toenemend aantal botnetdetecties. In het begin van 2021 detecteerde 35% van alle organisaties een bepaalde vorm van botnetactiviteit. Zes maanden later bedroeg dat percentage maar liefst 51%. De dominantie van het Mirai botnet isgedeeltelijk te wijten aan het feit dat de makers misbruik maken van de Internet of Things (IoT)-apparaten van thuiswerkers en studenten op afstand.

  • De ontmanteling van bendes cybercriminelen zorgt voor minder bedreigingen: niet elke beveiligingsmaatregel levert direct of blijvend resultaat op. In de eerste helft van 2021 boekten security-professionals echter belangrijke vooruitgang. Zo werd het brein achter de banking trojan TrickBot in juni voor diverse aanklachten voorgeleid aan de officier van justitie. De gecoördineerde ontmanteling van Emotet, een van de meest actieve botnets uit de recente geschiedenis, en de arrestatie van leden van het criminele netwerk achter de ransomwarevarianten Egregor, NetWalker en Cl0p vertegenwoordigen belangrijke overwinningen in de strijd tegen cybercriminaliteit door security-professionals en wereldwijde overheden en rechtshandhavingsinstanties. Sommige ransomware-aanvallen trokken daarnaast zoveel publieke aandacht dat cybercriminelen zich naar de zijlijn begaven.

  • Cybercriminelen geven de voorkeur aan technieken voor het omzeilen van de beveiliging en het bemachtigen van meer toegangsrechten: FortiGuard Labs analyseerde de functionaliteit van malware door die in een veilige omgeving uit te voeren en te bestuderen wat cybercriminelen daar precies mee wilden bereiken. Hieruit bleek dat cybercriminelen technieken hanteerden om zich meer toegangsrechten toe te eigenen, beveiligingsmechanismen te omzeilen, zich ongezien door bedrijfsnetwerken te begeven en buitgemaakte gegevens naar buiten te smokkelen.

Hoewel overheidsinstellingen en rechtshandhavingsinstanties in het verleden al diverse maatregelen hebben getroffen, is het mogelijk dat de vorderingen in de strijd tegen cybercriminaliteit in de tweede helft van 2021 de regels van het spel zullen veranderen.

Geautomatiseerde bedreigingsdetectie en AI blijven echter van cruciaal belang om cyberaanvallen in real time, op elke schaal en aan elke netwerkrand te detecteren en verhelpen. Daarnaast is en blijft security awareness-training van groot belang.