Europees project moet ontwikkeling van vaccins versnellen

Een Europees multidisciplinair team van onderzoekers uit elf verschillende landen is van start gegaan met een project om de ontwikkeling van vaccins te versnellen.

Trefwoorden: #ontwikkeling, #research, #vaccin

Lees verder

research

( Foto: belchonock - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Door vaccinaties worden jaarlijks naar schatting 2,5 miljoen levens gered en miljoenen mensen beschermd tegen ziekte en handicaps. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het is om snel te kunnen inspringen op gevaarlijke ziekteverwekkers.

Echter, de tijdlijnen voor onderzoek en ontwikkeling van klassieke vaccins zijn lang en kostbaar. Gemiddeld genomen duurt het meer dan tien jaar om een nieuw vaccin op de markt te brengen. De kosten bedragen dan meer dan 800 miljoen euro.

Een groot interdisciplinair project moet hier verandering in brengen. Door het ontwerpen en toepassen van geavanceerde nieuwe modellen van menselijke organen moet uiteindelijk een snellere ontwikkeling en productie van vaccins mogelijk zijn.

Het project Inno4vac is een publiek-private samenwerking, gezamenlijk gefinancierd door de EU en vaccinfabrikanten, dat wordt gecoördineerd door het European Vaccine Initiative in Duitsland.

In totaal zijn er 41 partners uit 11 verschillende Europese landen. Voor het project is in totaal 33 miljoen euro vrijgemaakt.

Aan het onderzoek nemen kennisinstellingen en bedrijven deel uit onder meer België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Italië, Zweden en Noorwegen.

De volgende in België gevestigde bedrijven participeren in dit project, te weten Pharmalex, Sciensano en GlaxoSmithKline Biologicals.