Met cartografie een duurzame wereld bereiken

Er is een studie uitgebracht hoe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn uit te beelden in goed ontworpen kaarten en diagrammen. De Nederlandse UTwente hielp bij het ontwikkelen van methoden hiertoe.

Trefwoorden: #cartografie, #duurzaam, #UTwente

Lees verder

Nieuws

( Foto: UTwente )

ENGINEERINGNET.BE - De Verenigde Naties hebben zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) vastgesteld om de meest dringende problemen aan te pakken waarmee deze wereld wordt geconfronteerd.

Goed ontworpen kaarten en diagrammen kunnen helpen bij het bereiken van deze doelen. Met dit in gedachten heeft de International Cartographic Association samen met de Geospatial Information Section van de Verenigde Naties het boek Mapping for a Sustainable World geschreven.

Een van de belangrijkste schrijvers was Menno-Jan Kraak, hoogleraar Geovisual Analytics and Cartography aan de Universiteit van Twente.

Het ontwerpen van kaarten en diagrammen is een intentioneel proces, en hetzelfde onderwerp kan op verschillende, even geschikte manieren in kaart worden gebracht. Sommige ontwerpbeslissingen zijn echter suboptimaal voor bepaalde karteringscontexten.

Dit boek vat richtlijnen samen voor het in kaart brengen van geografische datasets met betrekking tot de SDG's door basisprincipes van kaartontwerp en -gebruik te introduceren, gevestigde beste praktijken en conventies te bespreken, en uit te leggen hoe verschillende cartografietechnieken het begrip van de SDG's ondersteunen.

"We leggen de nadruk op veel voorkomende valkuilen die leiden tot gebrekkige of zelfs misleidende kaarten en diagrammen, maar ons doel is niet om deze richtlijnen voor te stellen als harde en snelle regels die in alle contexten vereist zijn", aldus Kraak.

Problemen kunnen ook op andere manieren ontstaan dan de valkuilen die in het boek worden genoemd. Bijvoorbeeld door onjuiste dataverwerking, storende symbolen en tekst, verwarrende kaartelementen en verkeerd gebruik van softwarestandaarden.

"Ons doel is om kaartmakers aan te moedigen om bewuster om te gaan met cartografische ontwerpbeslissingen. Redenen om van onze aanbevelingen af te wijken zijn legio, maar ze moeten worden genomen met zorgvuldige overweging van het kaartgebruik en de gebruikerscontext", stelt Kraak.

Dit werk is gepubliceerd als een open-access document. Ook de data van de SDG-indicatoren zijn vrij toegankelijk, alsmede de geografische gegevens die zijn gebruikt om de gemaakte kaarten te maken.