Stappenplan voor toekomstbestendige cyberveiligheid voor kmo's

In tijden van digitale transformatie en Industrie 4.0 is cybercriminaliteit nog nooit zo reëel geweest voor Belgische kmo’s. Sirris en Agoria komen hieraan tegemoet met een nieuwe aanpak, afgestemd op deze kmo’s.

Trefwoorden: #cybersecurity, #kmo, #Sirris

Lees verder

Productnieuws

( Foto: nikauforest - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Momenteel zijn er meer dan 30.000 cyberaanvallen geregistreerd met een jaarlijkse stijging van 20% van het aantal incidenten.

De digitale transformatie en Industrie 4.0 vormen een groot risico voor ondernemingen, omdat verouderde machines met een hoog beveiligingsrisico verbonden zijn en data verzameld en uitgewisseld worden tussen websites zonder enige controle.

Elk bedrijf dat niet beschikt over voldoende beveiligingsveerkracht kan slachtoffer worden van cybercriminaliteit en de gevolgen van beveiligingsinbreuken kunnen een bedrijf onderuithalen, met vaak grote gevolgen op korte en langere termijn.

Om zich tegen dergelijke aanvallen te beschermen hebben kmo’s uit de verschillende sectoren een eigen aanpak nodig en dit is wat Sirris en Agoria hebben uitgewerkt binnen een breed aanbod met zeer gerichte en praktische workshops, aangepast aan de doelgroep, sector en het type bedrijf.

Cyberveiligheid is voor veel productiebedrijven een heet hangijzer. Lacunes in de cyberveiligheid kunnen leiden tot het verlies van data, financiële verliezen en reputatieschade. Het webinar 'Cyberveiligheid voor maakbedrijven' stelt de belangrijkste cyberveiligheidsoplossingen voor en licht de optimale praktijken toe om de cyberveiligheid in de productie te verbeteren, uit zowel IT- als OT-oogpunt (informatietechnologie en geconnecteerde werkvloer). Dit webinar spitst zich toe op pragmatische oplossingen die ook voor kmo's haalbaar zijn.

De masterclass 'Cybersecurity voor maakbedrijven' leert u hoe veilig stappen te nemen richting Industrie 4.0 via een uitvoerbare stapsgewijze roadmap naar veerkrachtige cyberveiligheid. We reiken u de kennis aan in een pragmatisch hands-on format en brenen u zo een diepgaand inzicht in alle veiligheidsaspecten van uw transitie naar Industrie 4.0.

Klik hier voor meer informatie over cybersecurity in manufacturing.