Nederlandse chemische industrie zet verdere stappen in vergroening

Alle partijen in het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) beslisten hun samenwerking aan de verduurzaming van de Nederlandse chemische industrie ook de komende vijf jaar voort zullen zetten.

Trefwoorden: #chemie, #duurzaam, #research, #vergroening

Lees verder

nieuws

( Foto: ARC CBBC )

ENGINEERINGNET.BE - AkzoNobel, BASF en Shell investeren samen met de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht in het ontwikkelen van een groot internationaal ecosysteem op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van groene chemie. Als open ecosysteem wordt gezocht naar meer samenwerking met andere partijen in binnen- en buitenland.

De afgelopen vijf jaar leidde hun onderzoek al tot doorbraken op het gebied van de energie-, materiaal- en grondstoftransitie. Voorbeelden daarvan zijn slimme processen voor CO2 conversie en het gebruik van biomassa om bestaande en nieuwe materialen, zoals coatings, te maken.

Ruim 59 toponderzoekers werken inmiddels binnen dit programma aan vergroening van de chemie met ruimte voor nog eens 21 onderzoekplaatsen. Dit heeft al geresulteerd in meerdere patent aanvragen en tal van publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften.

Dit jaar is het consortium geëvalueerd door een onafhankelijke commissie, ingesteld vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze heeft de potentie van ARC CBBC en het groot belang daarvan nog eens onderstreept in een rapport.

Volgens de commissie zijn “de unieke lab infrastructuur, de intensieve samenwerking tussen de wetenschappers en de industrie, de topwetenschappers, het talentprogramma voor jonge onderzoekers en de opzet van de multilaterale onderzoeksprogramma’s kernelementen voor de innovatie op het gebied van groene chemie.”