Bouw grootse in-situ observatie- en informatiesysteem van ICOS

Vlaanderen en VLIZ bouwen mee aan het grootse in-situ observatie- en informatiesysteem van ICOS dat alle stromen van broeikasgassen monitort tussen atmosfeer, landoppervlak en oceaan.

Trefwoorden: #ICOS, #Vlaanderen, #VLIZ

Lees verder

research

( Foto: ICOS | Konsta Punkka )

ENGINEERINGNET.BE - De toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer zorgt ervoor dat het klimaat op aarde in een alarmerend tempo opwarmt. De daaruit voortvloeiende veranderingen zijn ongekend, en moeilijk te voorspellen vanwege de complexiteit van het systeem aarde.

Ondertussen schatten wetenschappers dat de helft van de koolstofemissies die in de atmosfeer vrijkomen door het gebruik van fossiele brandstoffen, opnieuw wordt opgevangen door de ecosystemen – zowel op land als in de oceaan.

Toch ontbreekt het nog steeds aan kennis over de exacte grootte, aard en stabiliteit van deze koolstofputten, hoe ze zullen beïnvloed worden door de klimaatverandering en of ze zullen blijven werken.

Dit is essentiële informatie nu de samenleving finaal moet beslissen over welke weg in te slaan naar klimaatneutraliteit.

De snel beschikbare en betrouwbare data van 140 meetstations in 13 Europese landen van ICOS ondersteunt nu de wetenschap en samenleving bij de inspanningen om klimaatneutraal te worden. ICOS staat voor Integrated Carbon Observation System.

“De beste manier om de toestand van de aarde te kennen, is door deze continu en decennialang te monitoren, en alle veranderingen in de natuur te meten. We moeten die informatie ook snel verdeeld genoeg rijgen, zodat het de besluitvorming kan ondersteunen”, zegt onderzoeker Jouni Heiskanen.

Vandaar dat Vlaanderen en VLIZ mee bouwen aan het grootse in-situ observatie- en informatiesysteem van ICOS dat alle stromen van broeikasgassen monitort tussen atmosfeer, landoppervlak en oceaan.