Air Liquide en BASF zetten in op CO2-reductie met gezamenlijk CCS* project

Hun gezamenlijke project 'Kairos@C', met als doel CO2 emissies aanzienlijk te verminderen, werd als een van de zeven grootschalige projecten uit meer dan 300 aanvragen door de Europese Commissie geselecteerd voor financiering vanuit het Innovatiefonds.

Trefwoorden: #Air Liquide, #BASF, #CO2, #koolstof, #reductie

Lees verder

Techniek

( Foto: BASF )

ENGINEERINGNET.BE - Kairos@C zal door Air Liquide en BASF samen uitgevoerd worden op hun Antwerpse chemische site. Door 14,2 miljoen ton CO2 in de eerste 10 jaar van haar bestaan te vermijden, zal het een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese doelstelling om klimaatneutraal te worden tegen 2050.

Naast de combinatie van CO2 afvang, liquefactie, transport en opslag op grote schaal in de Noordzee, omvat het project verschillende innovatieve technologieën. Zo zal CO2 van productie-installaties worden afgevangen door Air Liquide’s Cryocap technologie en gebruikt BASF haar Sorbead-oplossing voor het drogen van CO2.

Het project bereidt in de Antwerpse haven de volgende fases van koolstofreductie voor. Het wordt eveneens verbonden met de gedeelde infrastructuur voor CO2 transport en export, inclusief een unieke CO2 liquefactie en export terminal, die wordt gebouwd onder de koepel van “Antwerp@C”, een consortium dat de CO2 emissies tegen 2030 wil halveren in de haven van Antwerpen.

Als alles volgens plan verloopt, wordt het project in 2025 operationeel.

* CCS staat voor Carbon Capture and Storage

ACHTERGROND
Het Europese Innovatiefonds is wereldwijd een van de grootste programma’s ter promotie van innovatieve koolstofarme technologieën die de Europese industrie moeten decarboniseren. De toekenning van deze financiële steun is een essentiële mijlpaal voor het nemen van een definitieve investeringsbeslissing en de start van de projectuitvoering.