Europese Chips Act moet digitale en groene transitie versnellen

Technologiefederatie Agoria verwelkomt de Chips Act, die Europa weerbaarder moet maken in de globale chip aanvoerketens. De chips zijn zeer belangrijk in de digitale economie en zijn cruciaal voor het welslagen van de digitale en groene transformatie.

Trefwoorden: #Agoria, #chips, #chips act, #halfgeleider, #technologie

Lees verder

Columns

( Foto: © European Union, 2022 )

ENGINEERINGNET.BE - De industrie werd het laatste jaar geconfronteerd met grote tekorten aan microchips in de automobielindustrie, ICT-sector en zowat alle sectoren.

De Chips Act heeft als doel om de Europese productie van chips te verviervoudigen, om zo van 10% aandeel vandaag tot 20% marktaandeel te evolueren in 2030. De Chips Act belooft elf miljard euro extra geld voor onderzoek en ontwikkeling van nu tot 2030.

Dit bovenop de dertig miljard euro die al voorzien is in diverse investeringsprogramma’s zoals NextGenerationEU en Horizon Europe. De Chips Act wil ook het Europese halfgeleider-ecosysteem en daardoor de volledige industrie concurrentiëler maken door het ontwikkelen van innovatieve producten voor de Europese burgers.

Hieronder een vijftal toetsstenen, die volgens technologiefederatie Agoria als leidraad kunnen (moeten) dienen:

 1. Investeren in een toekomstgerichte chip productie en een geïntegreerde aanvoerstrategie: de chiptekorten zijn er gekomen door de verstoringen van de aanvoerketens en de grote toename van de vraag door de versnelde digitalisering. De vraag zal blijven toenemen, maar er zijn nu al tekenen dat de wereldwijde aanvoerketens zich reorganiseren.

  Een nieuwe chipfabriek bouwen neemt minimum drie jaar in beslag en kost 15 miljard euro. De investeringen gebeuren dus best met een perspectief van minimum vijf jaar en gedreven vanuit de (toekomstige) marktvraag.

  Er moet gedacht worden aan massale elektrische, slimme (via artificiële intelligentie) en zelfrijdende wagens, gedistribueerde slimme energie grids, 5G en 6G-telecomnetwerken met small cells, cloud edge computing en industriële toepassingen qua ‘internet of things’ in de maakindustrie, en tenslotte HealthTech toepassingen met bijvoorbeeld geïntegreerde Lab-on-Chip technologie. 

  De aanvoerketens van microchips zullen bovendien altijd een zeer internationaal gebeuren blijven. Het komt er voor Europa op aan om wereldleider te worden in welgekozen marktsegmenten en toepassingen.
   
 2. De Europese chip strategie financieren met globale Europese en private investeringen: Agoria pleit voor een Europese aanpak en investeringsplan. Aanvoerketens, productie en onderzoek spelen zich af op wereldschaal. Europa kan enkel zijn plaats in de wereld versterken door een Europese samenwerking op alle vlakken, ook op vlak van financiering.
   
 3. Investeren in nauwere samenwerking industrie en kennisinstellingen via pilootlijnen van onderzoek, design en geïntegreerde applicaties: Agoria wijst er op dat chipproductie slechts één (belangrijke) factor is. We hebben een strategie nodig waarbij onderzoek, geavanceerde chip design, productie en applicatie integratie deel uit maken van een geïntegreerd Europees ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen zoals imec.

  Het komt er nu op aan om de technologie en kennis van imec en andere nog beter te laten doorstromen naar de Europese industrie en commerciële toepassingen voor bedrijven en burgers. Er ontstaan nieuwe markttrends waarbij  steeds meer chips op maat worden ontwerpen met eindgebruikersbedrijven om zo de systeemprestaties te optimaliseren door hardware-software-verticale integratie.
   
 4. Ons land heeft met imec een investeringstroef van wereldformaat: de Chips Act is een grote opportuniteit om samen met imec een leidinggevend, industrieel ecosysteem te bouwen van talent, technologie en toepassingen. Samen werken we aan de digitale toepassingen van morgen.

  De laatste tien jaar heeft zich ook een industrieel weefsel van chip design bedrijven en scale-ups ontwikkeld zoals Ansem, BlueIce, easics, ICsense, OnSemi, LUCEDA photonics, Silex Insight, Sofics, TUSK IC … We beschikken over sterke industriële spelers in Telecom met Ericsson, Nokia,  Bell Labs en in de automobielindustrie met onder meer Melexis en talrijke hightech spelers in de BioTech & HealtTech. 

  Veel waarde zal worden gecreëerd door het samen ontwikkelen en afstemmen van technologie onderzoek, chip design en applicatie integratie in sectoren zoals HealthTech en BioTech, Electronica, ICT en Telecom, Automotive, etc. Dit kan enkel gebeuren door een intense triple helix samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en gestimuleerd door overheden.
   
 5. Kennis en talent zijn zo mogelijk nog belangrijker dan productie en infrastructuur: het komt er nu op aan voor onze overheden om een zo gunstig mogelijk klimaat te ontwikkelen. Programma’s rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie met kennisinstellingen en industrie, aantrekken en versneld opleiden van talent en ondersteunen van de nodige infrastructuur voor de pilootlijnen zijn belangrijke elementen waar de overheden onze industrie kunnen helpen verankeren en toekomstige investeringen aantrekken.

  Maar bovenal kan de Chips Act slechts slagen als er de komende tien jaar voldoende talent zal zijn om de investeringen om te zetten in toegevoegde waarde. De grootste uitdaging voor de technologische sector is vandaag al het grote tekort aan beschikbaar talent dat dringend opgelost moet worden.