Sensirion SEN54 combineert fijnstof-, VOC-, vocht- en tem­pera­tuur­sensor

Luchtverontreiniging binnenshuis veroorzaakt gezondheidsrisico's zoals hoofdpijn en duizeligheid en kan zelfs in verband worden gebracht chronische aandoeningen aan de luchtwegen.

Trefwoorden: #BMF Systemparts, #CO2, #fijnstof, #Sensirion

Lees verder

Productnieuws

( Foto: BMF Systemparts )

ENGINEERINGNET.BE - Daarom kan, het zorgen voor een goede binnen­lucht­kwaliteit met behulp van ventilatie of lucht­behan­delings­appa­ratuur, een veilige omgeving creëren en de kwaliteit onze directe leefomgeving verbeteren.

Om te weten wanneer gesloten ruimten moeten worden geventileerd of gezuiverd, is het belangrijk inzicht te hebben in de lucht­kwaliteits­omstandig­heden binnenshuis. Met de SEN5x omgevingssensor node maakt Sensirion nauwkeurige bewaking van de niveaus van veel voorkomende verontreinigende stoffen in de lucht mogelijk.

De SEN54- is een eenvoudige, alles-in-één sensor oplossing die fijnstofdeeltjes, vluchtige organische stoffen (VOC's) en vochtigheid en temperatuur meet. Doordat  deze sensor communiceert met een I2C bus is deze oplossing eenvoudig te integreren in nagenoeg ieder applicatie en verkort dit aanzienlijk de time-to-market voor onze klanten.

Voor meer informatie omtrent de SEN54 van Sensirion:   
BMF System Parts BV   
Spaarpot 149 - NL-5667 KW Geldrop   
+31 (0)40 851 21 70 - www.bmf-systemparts.com - info@bmf-systemparts.com