Nieuw Innovatiecentrum Werk moet krapte op arbeidsmarkt aanpakken

Provincie Antwerpen, VDAB en de steden Antwerpen en Turnhout ondertekenden een samen­werkingsovereenkomst voor het nieuwe Innovatiecentrum Werk, dat een labo voor innovatieve matchingsprojecten wordt als oplossing voor de mismatch op de arbeidsmarkt.

Trefwoorden: #arbeidsmarkt, #innovatie, #vacatures, #werk

Lees verder

HR

( Foto: © Koen Fasseur )

ENGINEERINGNET.BE - Innovaties als motor voor het creëren van tewerkstelling, dat is de missie van het Innovatiecentrum Werk.

Out-of-the-box-projecten, testcases en vernieuwende tewerkstellingsprojecten moeten een oplossing bieden voor de mismatch tussen werkzoekenden en inactieven enerzijds en het hoge aantal openstaande vacatures anderzijds.

Door middel van toegankelijke projecten zullen kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven, die nu te weinig benaderd worden via klassieke arbeidsmarktrecepten, geactiveerd worden. De betrokkenheid van de Antwerpse bedrijven en sectororganisaties is hierbij van cruciaal belang. Zij worden mee aan tafel uitgenodigd om in te zetten op innovatie.

Het aandeel werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking ligt in de stad Antwerpen met 12,1% en in de stad Turnhout met 10,7%, ongeveer dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde (5,8%). Voor de hele provincie Antwerpen bedraagt dit 7,1%. Tegelijkertijd stijgt het aantal openstaande vacatures bij bedrijven maand na maand.

De komende vier jaar wordt er telkens zo’n 600.000 euro geïnvesteerd in het innovatiecentrum. Voorlopig vindt het Innovatiecentrum Werk onderdak bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) in Antwerpen.

Het innovatiecentrum zal geleid worden door een algemeen manager, die samen met de verschillende partners de activiteiten concreet vorm zal geven en verder zal uitwerken. Op termijn moet het centrum een eigen fysieke locatie krijgen.

Op de foto (vlnr): Luc Op de Beeck (Stad Turnhout), Kathleen Helsen (Provincie Antwerpen), Erica Caluwaerts (Stad Antwerpen), Pierre De Strycker (POM Antwerpen), Bjorn Cuyt (VDAB) bij de ondertekening.