Gebrek aan kennis weerhoudt bedrijven van Artificiële Intelligentie

Meer dan drie vierde van de Vlaamse bedrijven gebruikt geen artificiële intelligentie (AI) en het merendeel daarvan is dat voorlopig ook niet van plan. Dat blijkt uit de AI barometer, die de implementatie van AI in Vlaamse bedrijven in kaart bracht.

Trefwoorden: #artificiële intelligentie, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VLAIO )

ENGINEERINGNET.BE - Onze samenleving kent een snelle toename van digitalisering en automatisering. Dit biedt kansen voor bedrijven om hun concurrentiepositie te versterken. Industrie 4.0- technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) brengen nieuwe manieren van productie met zich mee. Een opportuniteit voor bedrijven om te innoveren en hun concurrentiepositie te versterken.

Het gebrek aan kennis ligt aan de basis van de beperkte AI-adoptie (62,8%). Dit omvat niet alleen technische kennis, maar eveneens kennis over wetgevende en ethische aspecten van AI. Hierdoor ziet 76% van de niet-gebruikers weinig toegevoegde waarde voor AI in hun bedrijf. Het  gepercipieerde beperkte nut weerhoudt hen er in te investeren. Er is sprake van een laag bewustzijn rond of kennis over wat AI inhoudt en wat de voordelen zijn.

De technologie wordt het meest gebruikt voor automatisering van administratieve processen (31,4%) en ICT-beveiliging (31%). Een kwart van degene die AI gebruiken, is in functie van marketing of verkoop. Een voorbeeld daarvan is het voorspellen van klantengedrag op basis van data.  

Het gebruik van AI blijkt vooral een zaak blijkt van middelgrote en grote bedrijven met procesautomatisatie, tekstanalyse en machine learning in de top 3 van meeste gebruikte AI-technologieën en dat vooral voor de automatisering van administratieve processen (31,4%) en ICT-beveiliging (31%).

Maar ondanks dat de studie wijst op de ondervertegenwoordiging van AI-gebruik bij micro- en kleine bedrijven (<50 werknemers), zijn het wel diezelfde kleine ondernemingen die de meest positieve impact van AI  in termen van omzetstijging en kostenreductie.

Download de AI-barometer