Niveau 4 van de CO2-prestatieladder voor Willemen Infra

Willemen Infra heeft het certificaat CO2-prestatieladder niveau 4 ontvangen van COPRO. Daarmee is het bedrijf de eerste Belgische wegenbouwer die een certificaat op dit niveau behaalt. De ambitie is om eind 2023 niveau 5 te behalen.

Trefwoorden: #CO2, #Copro, #prestatieladder, #Willemen

Lees verder

Techniek

( Foto: Willemen Infra )

ENGINEERINGNET.BE - Tom Willemen, CEO van Willemen Groep: Dit CO2-managementsysteem zet bedrijven aan om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, zowel binnen de bedrijfsvoering als in projecten en in de toeleveringsketen. Hierdoor heeft Willemen Infra een volledig inzicht in hoeveel CO2 ze uitstoten binnen de organisatie.”

Als groot bedrijf voert Willemen Infra vanaf niveau 4 structureel dialoog met de overheid en met een NGO of onafhankelijke deskundige, als hulpmiddel om structurele aandacht voor CO2-reductie te verankeren in de bedrijfscultuur. Door externe feedback te verzamelen, krijgt de wegenbouwer een beter beeld van wat belanghebbenden verwachten.

Vanaf niveau 4 richt de CO2-prestatieladder zich ook op de invloed die het bedrijf heeft in de toeleveringsketen. Kurt Kesteloot, algemeen directeur van Willemen Infra: “Het inzicht dat we verzameld hebben op basis van onze ketenanalyses over asfalt en gasolie diesel zetten we in om de duurzame ambities van onze opdrachtgevers te ondersteunen.”