Onderzoek naar eigenschappen elektron via vertrager

De Nederlandse Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt via een vertrager voor moleculen de eigenschappen van het elektron, om eventuele afwijkingen te vinden van wat de bestaande deeltjestheorie voorspelt.

Trefwoorden: #elektron, #onderzoek, #universiteit

Lees verder

research

( Foto: Rijksuniversiteit Groningen - Reyer Boxem )

ENGINEERINGNET.BE - Fysicus Steven Hoekstra leidt aan de Rijksuniversiteit Groningen het eEDM-programma. Daarin wordt met speciale apparatuur naar de eigenschappen van het elektron gekeken. De metingen zijn precies genoeg om eventuele afwijkingen te vinden van wat de bestaande deeltjestheorie voorspelt.

Bijzonder is dat de Groningse onderzoekers daarbij geen gebruik maken van grote deeltjesversnellers als op CERN, maar juist van een vertrager voor moleculen. Uit de eigenschappen van haast roerloze moleculen bariumfluoride zijn de elektrische eigenschappen van het elektron af te leiden.

In theorie is het zogeheten elektrische dipoolmoment van de perfecte puntdeeltjes nul. Een eventuele afwijking laat zien dat de theorie moet worden uitgebreid en in welke richting.

Op een aantal plaatsen in de wereld wordt langs deze weg naar verbeteringen van de deeltjestheorie gezocht. De theorie verklaart bijvoorbeeld niet waarom het universum vrijwel alleen uit materie bestaat, en niet uit anti-materie.

In het Van Swinderen-laboratorium in Groningen werkt de groep aan een speciale opstelling waarin de moleculen in een bundel vrijwel tot stilstand worden gebracht, waarna met lasers het extreem sterke elektrische veld tussen de samengebonden barium- en fluor-atomen wordt gemeten.

Aan Hoekstra is een zogeheten VICI-beurs toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Deze beurs bedraagt per persoon maximaal 1,5 miljoen euro. Daarmee krijgen wetenschappers vijf jaar de tijd om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en hun groep verder uit te bouwen.