Ontwikkeling betere recyclagetechnieken voor kunststof

VITO en UGent lanceren met partners het project CYCLOPS: voor een betere recyclage van zuurstofhoudende polymeren. Meer recycling leidt ook tot minder CO2-uitstoot.

Trefwoorden: #polymeer, #recycleren, #UGent, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Het grootschalige gebruik van polymeren in uiteenlopende toepassingen gaat gepaard met de productie van veel kunststofafval. Dit lag in 2018 op 29,1 miljoen tpa in de EU. Hiervan wordt slechts 32,5% gerecycleerd.

Om de circulariteit van kunststoffen te verhogen, is het doel tegen 2030 60% van het post-consumentvolume van heteropolymeren te recycleren. Tegen 2040 is het doel om 75% van alle kunststoffen te recycleren.  

Hiervoor is het project CYCLOPS gelanceerd. Dit staat voor Chemical recYCLing of Oxygenated Polymer materialS en is erop gericht verschillende soorten zuurstofhoudende polymeermaterialen te verwerken, met name PET, PC en epoxyharsen, en mengsels zoals PET/PE, PET/PC en PC/ABS.

Door recyclage worden broeikasgasemissies die verband houden met de productie van grondstoffen en de verbranding van afval vermeden. Uit voorlopige LCA-berekeningen blijkt dat het CYCLOPS-procédé de CO2-uitstoot in Europa met circa 1,9 miljoen ton per jaar kan verminderen in vergelijking met verbranding.  

Het project richt zich op drie doelen:

  • Het ontwerp van een schaalbaar depolymerisatieproces voor recyclage van zuurstofhoudende polymeermaterialen.
  • De productie van verschillende di/polyolen uit de chemische recyclage van zuurstofhoudende polymeermaterialen
  • De synthese van recycleerbare functionele materialen uit gedepolymeriseerde stromen.  

De lancering van het project vond onlangs plaats met vier consortiumpartners. VITO, als coördinator met 2 teams:

  • Sustainable POlymer Technologies: expertise in innovatieve depolymerisatietechnologieën. 
  • Membrane Separation and Value Chain Assessment: aanbieden van methodes voor downstream-verwerking en evaluatie van techno-economische en milieu-impact van ontwikkelde technologie.

UGent, met twee partners:

  • Laboratorium voor Chemische Technologie: nieuwe katalysatorsynthese en reactorontwerp combineren.
  • Laboratorium voor Circulaire Procestechnologie: karakterisering van afvalstromen en zuivering van depolymerisatieproducten.  

Het CYCLOPS-project duurt 4 jaar en heeft een budget van ruim 2,5 miljoen euro uit het Moonshot Program, een innovatieprogramma van de Vlaamse Regering, gecoördineerd door Catalisti, die bedrijven ondersteunt in het verminderen van hun CO2-uitstoot.