Wervingsintenties Q2-2022 blijven optimistisch

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, zal de activiteit op de arbeidsmarkt in Q2 van 2022 groot blijven. Volgens de enquête is 47% van de werkgevers van plan zijn personeelsbestand tegen eind juni 2022 uit te breiden.

Trefwoorden: #ManpowerGroup, #tewerkstelling, #vacature

Lees verder

HR

( Foto: ManpowerGroup )

ENGINEERINGNET.BE - Daartegenover zal slechts 13% naar verwachting personeel laten afvloeien en 39% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose de zeer optimistische waarde van +34%.  

Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux: "Terwijl de arbeidsmarkt zich herstelt na de schok van de coronacrisis, worden de werkgevers nu al geconfronteerd met een nieuwe context van wereldwijde economische en politieke instabiliteit. Dat zal niet zonder gevolgen blijven voor de groei."

De tewerkstellingsvooruitzichten die door de werkgevers naar aanleiding van deze enquête worden gemeld, blijven zeer optimistisch. Tegelijk blijven werkgevers moeilijkheden ondervinden bij de invulling van hun vacatures, als gevolg van de niet aflatende kloof tussen de vereiste en de beschikbare vaardigheden.

Er moeten absoluut acties ondernomen worden om de activiteitsgraad sneller te laten toenemen, door het activerings- en werkhervattingsbeleid te verbeteren, door meer de nadruk te leggen op de ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden (soft skills) in een veranderende omgeving en door te anticiperen op de transities, met name naar de knelpuntberoepen, de digitale functies of de duurzame economie.