Artificiële intelligentie onontgonnen terrein voor Vlaamse ondernemingen

Vlaamse bedrijven hebben nog een stevige inhaalbeweging te maken om mee te zijn in de digitale transitie. Dat blijkt uit verschillende cijfers. Het aanbod aan begeleiding en adviesverlening voor bedrijven is nochtans groot.

Trefwoorden: #artificiële intelligentie, #VOKA

Lees verder

Columns

( Foto: VOKA )

ENGINEERINGNET.BE - Voka voerde bij meer dan 900 Vlaamse ondernemingen een digitale doorlichting uit. Die digitale quickscan levert een beeld op van hoe digitaal matuur onze ondernemingen zijn. Uit de resultaten blijkt dat er nog veel verbetering mogelijk is.

De digitale maturiteit van Vlaamse bedrijven is ondermaats: zeven op de tien ondernemingen heeft nog steeds geen actieplan om werk te maken van de digitale transformatie. En zes op de tien ondernemingen heeft geen digitale beveiligingsstrategie. Daarnaast leert de recent gepubliceerde AI-barometer ons dat Vlaamse ondernemingen nog heel wat stappen kunnen zetten inzake artificiële intelligentie (AI). Drie op de vier Vlaamse bedrijven maakt geen enkel gebruik van AI-technologie.

Kwetsbaar zonder digitale strategie
Onze bedrijven zijn nog steeds onvoldoende mee met de digitale omslag. De cijfers zijn een regelrechte wake-up call. Zonder digitale strategie zijn onze ondernemingen kwetsbaar in een snel digitaliserende omgeving. Bedrijven met een digitale strategie presteren doorgaans beter, kennen een hogere arbeidsproductiviteit, zijn dynamischer en groeien sneller.

Hoe groter, hoe verder
Grotere bedrijven met meer dan 100 medewerkers scoren duidelijk beter dan kleinere. Hoe groter een onderneming, hoe meer digitalisering en artificiële intelligentie reeds ingebed zijn in de bedrijfsstrategie. Ondernemingen in de dienstensector scoren significant beter dan bedrijven uit de maakindustrie. Dienstenleveranciers zijn doorgaans wendbaarder. Ze worden al langer geconfronteerd met klanten die op zoek zijn naar oplossingen, eerder dan naar producten, wat maakt dat ze een terugverdienmodel hebben dat zich beter leent voor digitale transformatie.

Hoe eraan te beginnen?
Digitalisering start met het opmaken van een digitale strategie. Maak een actieplan met werkpunten op korte en lange termijn. Denk na over hoe je beter kan connecteren met wat je klanten verwachten en handel daar ook naar. Betrek vooral ook je medewerkers. De krappe arbeidsmarkt noodzaakt ondernemingen om hun eigen mensen digitaal bij te scholen.

www.voka.be